Nye og strengere krav til Svanemærkede produkter skal være med til at reducere klimabelastningen og sikre en mere cirkulær tekstilindustri.

Skrappere krav til kemikalier og produktdesign, forbud mod afbrænding af tekstiler og øget fokus på kvalitet er nogle af de tiltag, som Svanemærket introducerer i et forsøg på at sikre en mere cirkulær tekstilindustri og en reduceret klimapåvirkning. Tekstilindustrien er det område i EU, som er det fjerdemest klimabelastende forbrugsområde, og det er derfor vigtigt, at tekstilerne bruges i længere tid, og at man kan genanvende flere materialer.

“Svanemærkede produkter skal være blandt de miljømæssigt bedste på markedet. Derfor bliver kravene løbende strammet, og i stramningen af kravene til tekstiler har cirkulær økonomi været et centralt omdrejningspunkt. Med Svanemærkets nye krav får tekstilbranchen dermed et stærkt værktøj til den indsats, som er helt afgørende for en grøn omstilling,” siger direktør i Miljømærkning Danmark, Martin Fabiansen, i en pressemeddelelse.

Svanemærket har blandt andet strammet kravene til produktdesign, så de lettere kan blive genanvendt. Svanemærket forbyder som konsekvens plast- og metaldele til dekorativt formål, gør det muligt at anvende genbrugte tekstiler og stiller skrappe krav til uønskede kemikalier.

”Vi ved, at cirka 45 procent af drivhusgasudledningerne kommer fra produktion og forbrug – så hvis vi kan få flere materialer til at blive længe i brug og derefter cirkulere, vil det også være med til at reducere klimabelastningen. Det er samtidig helt afgørende at undgå overproduktion, for den største miljøbelastning fra tekstiler stammer fra produktionen. Derfor forbyder Svanemærket nu også afbrænding eller deponi af usolgt tøj, og producenterne skal desuden informere Svanemærket om, hvad de gør med overskudsprodukterne,” siger senior miljøekspert i Miljømærkning Danmark Heidi Bugge.

Ud med mikroplast og ind med økologi

Fremover skal producenterne også via en standardiseret testmetode måle, hvor meget mikroplast der bliver afgivet ved vask, og dermed bliver Svanemærket den første mærkningsordning, som stiller testkrav til netop mikroplast.

Svanemærket tøj af bomuld skal nu også være lavet af 100 procent økologiske fibre eller recirkuleret for at opnå mærket. De syntetiske fibre skal være genanvendte eller lavet af råvarer der kan fornyes.

Produktionsstederne skal overholde regler om forbud mod tvangsarbejde, børnearbejde og diskrimination, og løn og arbejdstid går også ind under FN’s konventioner for arbejdstagerrettigheder.

De nye krav præsenteres på et webinar for brand owners og forhandlere den 15. juni og webinar for producenter den 17. eller 21. juni.

 

Foto: Svanemærket