Cheføkonom forudser flere konkurser

Virksomheder, der er ramt af konkurs grundet Covid-19, tegner sig kun for en beskeden del af stigningen i den samlede ledighed. Ifølge en cheføkonom forventes situationen dog kun som værende midlertidig. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.

Covid-19 har ramt erhvervslivet hårdt, hvor virksomheder på tværs af alle brancher er påvirket. Nogle virksomheder har været nødsaget til at bukke under, mens andre forsøger at holde sig oven vande ved at skære helt ind til benet.

Nye tal fra Finans Danmark viser nu, at de ansatte i de konkursramte virksomheder kun udgør en beskeden del af den samlede ledighedsstigning.

Siden coronakrisens begyndelse er der indgivet konkursbegæringer på 122 danske virksomheder om ugen – omkring 1.800 virksomheder i alt. Det er lidt færre ugentlige konkurser, end det man har set under det økonomiske opsving fra 2013 til 2020, hvilket blandt andet skyldes kompensationsordningerne og hjælp fra pengeinstitutterne.

De 122 konkursramte virksomheder havde til sammen 5.800 ansatte. De udgør dog stadig en beskeden del af den samlede ledighedsstigning, man har set siden krisens start på cirka 41.000 og endnu mindre set i forhold til antallet af nytilmeldte ledige hen over krisen på cirka 145.000.

”Med ca. 41.000 nye ledige har coronakrisen haft betydelig effekt på antallet af ledige i Danmark. Antallet af ansatte i de konkursramte virksomheder udgør dog en ganske beskeden andel heraf. Den kraftige stigning i ledigheden er således ikke særligt relateret til konkurser, men snarere til virksomheder, der har været nødt til at skære ned,” siger Niels Arne Dam, der er underdirektør og cheføkonom i Finans Danmark, i analysen.


Flere konkurser i sigte

Målt på antallet af ansatte er virksomheder ramt af konkurs under coronakrisen i gennemsnit lidt større end de virksomheder, der blev ramt af konkurser under det økonomiske opsving fra 2013 til begyndelsen af 2020. Krisens konkurser har i gennemsnit berørt 449 ansatte per uge, hvor gennemsnittet under opsvinget lå på 247 ansatte i gennemsnit per uge.

Disse tal hænger ifølge Niels Arne Dam sammen med, at antallet af enkeltmandsvirksomheder ramt af konkurs grundet Covid-19 har været særligt lavt sammenlignet med konkursstatistik for årets første uger, inden krisen ramte.

”Jeg hæfter mig ved, at virksomheder ramt af konkurs i krisens første måneder har haft flere ansatte end dem, der blev ramt af konkurs under det langvarige opsving fra 2013 og frem til denne vinter. Det peger på, at coronakrisens bratte start har ramt store såvel som små virksomheder i udvalgte brancher. Det kan samtidig indikere, at hjælpepakkerne i særlig grad har hjulpet de helt små virksomheder,” siger han og fortsætter:

”Hvis de relativt få konkursramte enkeltmandsvirksomheder skyldes hjælpepakkerne, risikerer vi at se en markant stigning i antal enkeltmandsvirksomheder under konkurs, når hjælpepakkerne udfases.”

Foto: Pexels.com