Den aktuelle krise på de europæiske markeder har betydet, at Minimum ser sig nødsaget til at indlede akkordforhandlinger med sine kreditorer. Samtidig skifter selskabet ledelse, og ansatte opsiges.

En kombination af et generelt pres på den europæiske detailbranche og gæld fra blandt andet covid-lån har gennem den seneste periode udfordret Minimums forretning. Derfor har modebrandet nu indledt akkordforhandlinger med kreditorerne for derigennem at rette op på økonomien i selskabet og sikre grundlaget for en sund drift fremadrettet.

Høj inflation og bekymring for recession har sat sit præg på forbrugernes købelyst på flere europæiske markeder i både 2022 og første halvdel af 2023. Det kommer oveni en i forvejen udfordrende tid efter flere perioder med hel og delvis corona-nedlukning. På tværs af tøjbranchen står man derfor generelt i en udfordrende situation. Minimum har isoleret set haft en balanceret drift, men især gæld fra pandemi-perioden har belastet likviditeten. Det er den situation, som nu skal rettes op gennem rekonstruktionen:

”Det er langt fra nogen ønskesituation for os, og vi ville rigtig gerne have undgået en rekonstruktion. Men vi har brug for at få lagt et sundere fundament for Minimums forretning. Vi kigger derfor samtidig på hele vores omkostningsbase og trimmer der, hvor vi kan. Vi er allerede gået i dialog med vores partnere og agenter og har indtil videre mødt god forståelse. Vi har heldigvis også opbakning fra og konstruktiv dialog med vores bank. Derfor tror vi på, at vi rekonstruerer til en sundere fremtid,” fortæller stifter og hovedaktionær Peder Tang, som også selv er klar til at indskyde ny kapital i Minimum.

I forbindelse med rekonstruktionen sker der en omrokering i Minimums ledelse, hvor Peder Tang igen indtræder som CEO. Steen Engelbrecht, der har været CEO og partner siden 2019, forlader samtidig virksomheden. En mindre del af medarbejderstaben er blevet opsagt og fratræder på normale vilkår.

Peder Tang tilføjer afslutningsvis:

”Det afgørende for os er, at vi stadig har et brand, som vi tror på. Vi har dygtige medarbejdere og en stærk kollektion, og den form for mode, vi laver, passer godt ind i samtiden. I de seneste tre år har vi transformeret Minimum mod en mere bæredygtig profil, så vi er på linje med de forventninger, kunderne har til et nutidigt tøjbrand.”

Foto: Minimum