Det nye projekt har til formål at kortlække både udfordringer og muligheder i håndterningen af tekstilaffald, så det ikke ender til forbrænding. “Vi skal gøre tekstilaffald til en ressource frem for et problem,” lyder det fra Betina Simonsen, der er direktør i Lifestyle & Design Cluster.

Danmark har forpligtet sig til at nedbringe sit CO2-aftryk med 70 procent inden 2030. Hvis der ikke sker noget på affaldsområdet, vil det i 2030 stå for 5,7 procent af landets CO2-udledninger. Omkring 50.000 tons tekstiler sendes årligt til forbrænding i Danmark, og dermed går værdier for omkring 90-110 mio. kroner tabt om året.

Netop tekstilområdet har potentiale til at bidrage positivt til den nationale klimaplan. Genanvender man et ton tekstilaffald i stedet for at brænde det, medfører det en global reduktion på omkring 20,4 tons CO2.

Derfor har den nationale erhvervsklynge Lifestyle & Design Cluster og Herning Kommune i samarbejde etableret projektet Tekstilsymbiose Herning, hvor målet er at kortlække både udfordringer og muligheder i håndterningen af tekstilaffald. Det oplyser erhvervsklyngen i en pressemeddelelse.

Borgmester i Herning, Dorte West (V), finder det helt naturligt, at initiativet tager sit udgangspunkt i Herning Kommune.

“Der er så meget viden forankret lokalt her i området. Historisk set er vores egn bygget op omkring tekstilindustrien, og derfor har vi også en lang og stolt historie for at være Danmarks tekstilcentrum. Vi tager vores aner alvorligt, og i Herning Kommune vil vi gøre vores for at understøtte udviklingen af nye, innovative løsninger, der kommer tekstilbranchen og ikke mindst vores klima til gode. Der er mange nye spændende aktiviteter i Tekstilsymbiosen, hvor vi på tværs af aktører skal finde de bæredygtige løsninger – sammen,” siger hun i pressemeddelelsen.

 

Ingen tekstiler skal gå op i røg

På EU-niveau indføres indsamling af tekstilaffald i 2025. Oprindeligt skulle danskerne allerede sortere tekstilaffald fra den 1. januar 2022, men partierne bag aftalen har udskudt deadline, der nu hedder den 1. juli 2023. Tekstilsymbiose Herning er skabt for at sikre, at ingen tekstiler går op i røg og dermed medvirke til at nedbringe Danmarks CO2-aftryk.

“Vi skal sammen med en række dygtige projektpartnere arbejde på at gøre tekstilaffald til en ressource frem for et problem,” siger direktør i Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen, der peger på, at projektet rækker længere ud end blot at kortlægge muligheder og udfordringer ved håndtering af tekstilaffald.

Tekstilaffald og genanvendelse er allerede et af mode- og livsstilsbranchens store temaer, og derfor vil projektet også være med til at fremtidssikre virksomheder, der ønsker at afprøve nye måder at arbejde med at udvide levetiden, benytte genbrugsmaterialer og genanvende udtjente tekstiler.

“Det kan give de modigste virksomheder et internationalt forspring, hvis vi lykkes med at udvikle løsninger, som kan bruges i andre lande,” lyder det videre fra Betina Simonsen.

Tekstilsymbiose Herning blev skudt i gang tirsdag den 24. august på Herning Tekstilmuseum og kommer fremadrettet til at omfatte både borgere, virksomheder, innovatører, vidensinstitutioner, erhvervsorganisationer og NGO’er. Projektet løber indtil udgangen af 2022.

Foto: Pixabay