Den traditionsrige stormagasinkæde går aktivt ind i et nyt projekt og donerer blandt andet økonomiske midler og interiørprodukter til et krisecenter på Christianshavn. 

Den 15. august 2020 åbnede Danmarks første børne- og ungekrisecenter på Christianshavn.

Krisecenteret, Jonnahuset, har til formål at hjælpe børn og unge under 18 år, der befinder sig i en krise eller kriselignende situation, og støttes med midler fra Socialstyrelsens satspulje, virksomheder og fonde. En af de virksomheder er stormagasinkæden Magasin du Nord, som er gået aktivt ind i projektet med både økonomiske midler, interiørprodukter og mulighed for at tilbyde arbejde og praktikpladser til husets unge. Det oplyser Magasin i en pressemeddelelse.

”Både blandt vores kollegaer og kunder er der mange unge mennesker, som dagligt bidrager til vores forretning. Derfor er det oplagt for os at give noget tilbage til netop de unge – ikke mindst til dem, som desværre er udsatte,” siger Thor Palmhøj, der er HR-direktør i Magasin, og fortsætter:

”At vi kan være med til at støtte Joannahuset på flere forskellige planer, er noget, vi er meget stolte af. Det har i over 150 år været en del af vores dna at bidrage positivt til det samfund, vi er en del af.”

Jonnahusets daglige leder, Jette Wilhelmsen, er glad for samarbejdet med Magasin.

”Vi har lavet et hus, der udelukkende henvender sig til børn og unge. Vel at mærke udsatte børn og unge, der søger væk fra overgreb og svigt. Derfor skal vi også kunne tilbyde et hus og et fristed, hvor der er trygt og rart – altså et hjem udenfor hjemmet. Magasin har som både forretning og værdisæt også et unikt blik for de unge, og derfor har det været enormt befriende i fællesskab at finde frem til, hvad Magasin kan bidrage med. Samarbejdet er ikke låst, men er derimod åbent og baseret på, at vi sammen finder ud af, hvad der virker, og hvad der måske ikke virker,” fortæller Jette Wilhelmsen.

Udover penge og produkter har Magasin i år også valgt at donere alle de penge, de normalt bruger på julegaver til medarbejderne, til Jonnahuset og til organisationen Råt & Godt i Aalborg, som også arbejder med udsatte børn og unge.

Foto: Jette Wilhelmsen, daglig leder af Jonnahuset