Med de nuværende energipriser og forventede huslejestigninger for danske butikker samt lav forbrugertillid, kan vi risikere afskedigelser på op til 7.000 personer, alene indenfor detailhandlen, og op mod 650 butikslukninger.

”Det er prisværdigt, at Regeringen nu endelig er kommet på banen med en hjælpepakke på de voldsomt stigende energipriser. Det er et fint initiativ, men det er at trække pinen ud. Og når forbruget er så faldende som nu, tjener mine medlemmer i detailhandlen ingen penge, og så er det at generere mere gæld måske ikke det, man har mest lyst til. I bedste fald kan det hjælpe på likviditeten de kommende år” udtaler Nikolai Klausen, direktør i Dansk Detail og WEAR.

Det er en energihjælpepakke Det er ikke nok med en energihjælpepakke til at redde situationen i detailhandlen, lyder kritikken fra Dansk Detail og WEAR.

”De kraftige huslejestigninger på op til 10 procent, som vores medlemmer oplever lige nu, er gift for detailhandlen. Regeringen har valgt at lægge et prisloft på huslejestigninger for hvor meget de kan stige for private – det samme ønsker Dansk Detail og WEAR for erhvervslejere” fortsætter Nikolai Klausen.

”Vi skal have meget mere politisk engagement i denne situation, hvis vi ikke skal se ind i afskedigelser på op til 7.000 personer alene indenfor detailhandlen samt op mod 650 butikslukninger. Vi kommer til at se bymidter, der for størstedelen vil bestå af butikker, som er lukket” afslutter Nikolai Klausen.