Uddannelses- og forskningsministeren har peget på Lifestyle & Design Cluster som en ud af de 14 erhvervsklynger i Danmark, der fra 2021-2024 skal få mere innovation ud i samfundet.

Fra 2021 kan brancheorganisationen Lifestyle & Design Cluster kalde sig national klyngeorganisation på erhvervs- og teknologiområdet inden for design, mode og møbler. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Det er uddannelses- og forskningsministeren, der har udnævnt organisationen til at være en ud af de i alt 14 nationale erhvervsklynger, som skal erstatte omkring 40 regionale erhvervsklynger med målet om at forenkle erhvervsfremmesystemet.

“Det er rigtig gode nyheder, og vi er utroligt glade for vores nye rolle som national erhvervsklynge inden for styrkeposition: design, mode og møbler. Med denne udnævnelse følger der et stort ansvar, som vi med stolthed tager på os. Det er vores fornemmeste opgave at sikre innovationsniveauet i livsstilsbranchen, hvor få har en egentlig udviklingsafdeling. Vi vil fortsat arbejde intensivt på at skabe aktiviteter, der imødekommer de aktuelle innovationsbehov og udfordringer, som virksomhederne står overfor nu og i fremtiden,” siger den adm. direktør i Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen.

Organisationen arbejder til dagligt sammen med både nationale og internationale partnere fra videns- og forskningsinstitutioner inden for livsstilsområdet og har derudover en tæt relation til mere end 220 dialogvirksomheder. Samarbejder, der sikrer, at klyngen fokuserer på de muligheder og udfordringer, der er mest relevante for branchens virksomheder i forhold til at være først med udviklingstendenser, ideer og behov, lyder det fra organisationen i pressemeddelelsen.

Udnævnelsen af Lifestyle & Design Cluster som ny erhvervsklynge giver positive tilbagemeldinger fra organisationens samarbejdspartnere, herunder Dansk Mode & Textil.

“For os er Lifestyle & Design Cluster en vigtig spiller, når det kommer til blandt andet at motivere flere forskere til at arbejde med de udfordringer og muligheder, livsstilsbranchen står overfor. Her kan indsigt og løbende analyser give brancherne bedre mulighed for at agere, fokusere og prioritere indsatsområder og dermed træffe bedre beslutninger, hvad enten det gælder nye teknologier, som fremmer bæredygtighed og eksport,” lyder det fra Thomas Klausen, der er adm. direktør hos Dansk Mode & Textil.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uddeler årligt 80 mio. kroner til erhvervsklyngerne.

De nyudnævnte 14 nationale klynger begynder deres aktiviteter per 1. januar 2021.

Foto: Pexels