IC Group har offentliggjort delårsrapport for perioden den 1. juli til den 31. december 2017, som løfter sløret for en reducering i modevirksomhedens nettoomsætning. 

IC Group koncernen for 1. halvår
IC Group opnåede en nettoomsætning på 1.483 mio. kroner, hvilket svarer til en reduktion på 2,2 procent – sammenlignet med det første halvår af 2016/17 – hvor modevirksomheden havde en omsætning på 1.517 mio. kroner.

Reduceringen af resultatet blev primært drevet af engroskanalen, hvorimod retailkanalen oplevede vækst inden for e-commerce samt et øget salg gennem outlets. Mængden af butikker i 1. halvår 2017/18 blev reduceret med seks.

Selskabet oplyser, at bruttoresultatet for 1. halvår 2017/18 lander på 859 mio. kroner, med en stigning i bruttomargin på 1,3 procent. Denne stigning har afsæt i blandt andet bedre marginer på solgte produkter og en større andel af omsætning fra IC Groups egne kanaler.


Pr. segment for 1. halvår

Peak Performance
Nettoomsætningen hos Peak Performance i 1. halvår 2017/18 udgjorde 659 mio. kroner, sammenlignet med 615 mio. kroner i første halvår af 2016/17. Det svarer til en vækst på 7,2 procent.

Udviklingen i omsætningen var primært drevet af engroskanalen såvel som retailkanalen. Resultatet af den primære drift for segmentet blev 133 mio. kroner, svarende til en EBIT-margin på 20,2 procent.

Tiger of Sweden
Nettoomsætningen hos Tiger of Sweden er faldet med 10,6 procent ned til 455 mio. kroner, sammenlignet med 509 mio. kroner i 1. halvår 2016/17. Omsætningen på engroskanalerne er faldet grundet et reduceret ordreoptag, men er derimod steget i retailkanalen.

Den primære drift udgjorde 44 mio. kroner i 1. halvår 2017/18, hvilket svarer til en reduceret EBIT-margin på 9,7 procent.

By Malene Birger
Nettoomsætningen hos By Malene Birger endte på 174 mio. kroner, hvilket er en reduktion på 1,1 procent, sammenlignet med 176 mio. kroner året før. Reduktionen har afsæt i lavere suppleringssalg i engroskanalen, hvorimod e-commerce og fysiske butikker bidrog til vækst i retailkanalen.

Den primære drift for By Malene Birger landede på 13 mio. kroner, med en forbedret EBIT-margin på 7,5 procent.

De øvrige brands hos modekoncernen oplevede et fald på 9,8 procent i nettoomsætning, der landede på 194 mio. kroner sammenlignet med 215 mio. kroner i 1. halvår af 2016/17. Det markante fald blev primært drevet af retailkanalen hos Saint Tropez.


Forventninger til regnskabsåret 2017/18
På baggrund af udvikling og resultater i 1. halvår fastholder IC Group forventningerne til regnskabsåret 2017/18, hvilket er en mindre omsætningstilbagegang i forhold til regnskabsåret 2016/17.

Dog forventer IC Group en fortsat moderat vækst i omsætningen for Peak Performance, herunder en markant indtjeningsforbedring sammenlignet med resultater i 2016/17. For By Malene Birger forventes en moderat omsætningsreduktion, men derimod en stigning i indtjeningen.

I forbindelse med øvrige brands under IC Group forventes det, at udviklingen i fysiske butikker hos Saint Tropez medfører en markant omsætnings- og indtjeningstilbagegang. Det vil føre til et underskud i 2017/18.

Investeringer i regnskabsåret er uændret, og forventes i niveauet 3-4 procent af den årlige omsætning.