Coronakrisen har slået detailhandlen ud af kurs, og branchen trues lige nu allermest af forbrugerens behov for at sikre sig selv mod blandt andet arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed. Jens Birkeholm, der er adm. direktør i Dansk Detail, har nogle bud på, hvordan man bedst muligt får detailhandlen tilbage på sporet.

Hvad er detailhandlens største ulempe i krisetid? Og hvordan løser man det?

I krisetider er den største konkurrent for detailhandlen kundernes behov for at forsikre sig selv mod eksempelvis arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed, samt at de ofte vælger at spare mere op og afdrage yderligere på gæld. Det påvirker det potentielle forbrug i butikkerne og dermed omsætningen hos leverandører. Så det er afgørende, at den samlede økonomiske politik og samfundsudvikling har en klar retning, der betyder, at forbrugerne kender deres muligheder fremadrettet. Stabilitet sikrer også, at man som erhvervsdrivende kan planlægge sin fremtid.

 

Hvad er detailhandlens største fordel i krisetid? Og hvordan udnytter man det bedst muligt?

Særligt den mindre detailhandel har den fordel, at den ofte er mere agil end de store kapitalkædesystemer, hvor man blandt andet ser kapitalfondsejede virksomheder, hvis succes er drevet af kravet om et stærkt cash flow og en kontinuerlig vækst.

 

Detailhandlen er meget afhængige af forbruget – hvordan kan man som aktør være med til at skubbe til det? Og hvad skal der til fra politisk side?

Igen er der brug for forudsigelighed og klar sigtbarhed. Samlet set er der brug for, at omkostningen ved etableringen og driften af en virksomhed er den lavest mulige. Ligeledes er der brug for, at lovgivningen hele tiden ses efter i sømmene og løbende forenkles. Dette gælder desuden også detailhandlens overenskomster, der i sin kompleksitet og ind i mellem også regelmæssige vildskud ofte er en langt større administrativ byrde end meget anden lovgivning. Her er der brug for en omfattende oprydning, så overenskomsterne bevarer deres attraktivitet. Og så kunne vi godt bruge en generel momsnedsættelse.

 

Hvor lang tid bliver der effekt af coronakrisen i detailhandlen?

Baseret på de sidste ugers erfaringer er spørgsmålet meningsløst, og svaret risikerer at stå tilbage som helt ved siden af. Men efterdønningerne rækker langt ud i fremtiden for både butikker og leverandører.

 

Hvor stor en del af detailhandlen står tilbage efter krisen?

Det er et relevant spørgsmål, men det er umuligt at svare fagligt funderet på. Det bliver det rene gætteri. Men der vil uden tvivl lukke butikker og leverandørvirksomheder. Nogle virksomheder vil gå konkurs, både leverandører og butikker. Andre vælger at fremskynde en planlagt pensionering, hvorefter virksomheder lukker. Der vil også være butikker i kædesystemerne, der simpelthen ikke åbner igen – eksempelvis fordi de ikke leverede de ønskede resultater, eller fordi kæden ønsker at komme ud af alt for dyre lejeaftaler.

 

Hvad forsøger Dansk Detail at gøre på vegne af detailbranchen i forhold til påvirkning af det politiske system?

Vores fokus er udelukkende på at give den mindre virksomhed mulighed for at komme til orde i det politiske system, herunder at bidrage med viden om, hvordan politiske beslutninger påvirker virksomhedernes daglige drift og fremtidige muligheder.