Nogen siger, at ‘intet nyt er godt nyt’. I dette tilfælde er det ikke hele sandheden, for selvom detailhandlen for juli er uændret, og derfor ikke er faldet yderligere, så betyder det samtidig, at omsætningen fortsat er historisk lav. 

Du har måske allerede hørt det: Der handles mindre, og der handles billigere varer. Det er også noget, der afspejler sig i den seneste detailomsætningsanalyse fra Danmarks Statistik. Den viser, at når der korrigeres for prisudvikling og normale sæsonudsving, er indekset uændret for juli sammenlignet med juni. Der er faktisk små forandringer i indekset, men hvor de udligner hinanden og derved imiterer en stagnering i indekset. Kategorien ‘andre forbrugsvarer’ stiger med 0,12 procent, mens ‘fødevarer og andre dagligvarer’ samt ‘beklædning mv.’ falder med henholdsvis 0,1 og 0,02 procent.

Zoomer man lidt længere ud over juni/juli, er der sket et fald på 2,5 procent over den seneste periode på tre måneder.

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, er billedet noget anderledes. Her er det samlede detailsalg 9,1 procent lavere i juli 2022 end i juli 2021. Udviklingen dækker et fald inden for samtlige varegrupper, hvor ‘beklædning mv.’ faldt med hele 15,6 procent, mens ‘fødevarer og andre dagligvarer’ og ‘andre forbrugsvarer’ faldt med henholdsvis 6,1 og 10,2 procent.

Kilde: Danmarks Statistik
Faldende købelyst

Det er svært at skrive noget, der ikke er skrevet før. For prisudviklingen og danskernes købelyst følger og har fulgt det samme mønster i månedsvis: Det er i bedste fald stagneret, men mange kategorier i detailomsætningsindekset er fortsat faldende.

Danskernes køb inden for kategorien ‘elektriske varer og møbler’ er faldende. Trods den nedadgående tendens ligger Danmark og Sverige  dog fortsat over niveauet før coronapandemien, mens Finland og Norge ligger under. Den faldende trend ses også i forbrugerforventningerne, hvor danskerne i stigende grad holder igen med køb af større forbrugsgoder.

Foto: Unsplash