For fjerde måned i træk er salget i detailhandlen faldende. Generelt ligger detailsalget dog højt, og i de fleste hovedbrancher er salget år til dato steget sammenlignet med 2020 og 2019.  

Endnu en gang kan Danmark Statistik oplyse, at salget i detailhandlen er faldet. Det er nu fjerde måned i træk, at detailomsætningen er faldende.

De nyeste tal viser, at septembers detailsalg var 1,1 procent lavere end i august, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Danmarks Statistik pointerer dog, at detailomsætningen fortsat er på et højt niveau, da faldet kommer ovenpå store stigninger i foråret 2021.

Forbrugerforventningerne for oktober 2021 underbygger den faldende tendens. Forbrugerne vurderer nemlig, at det for øjeblikket ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder.

  

2021 fører over 2019 og 2020

Samler man op på 2021 indtil videre, ligger det samlede detailsalg for januar-september højere end niveauerne for samme periode i både 2019 og 2020. Konkret ligger detailhandlen i alt året til dato 9,1 procent højere end for de samme måneder i 2019 og 6,0 procent højere end samme måneder i 2020.

Ud af syv hovedbrancher inden for detailhandlen ligger fem brancher år til dato 2021 over deres niveauer fra før Covid-19. Ikke overraskende er internethandel steget mest med 38,9 procent i forhold til 2019.

Salget af Beklædning og fodtøj er steget med 2,4 procent i forhold til 2019.

 

Danmarks Statistik

Foto: Pexels