Det samlede detailsalg faldt i december i forhold til måneden inden, og nedgangen var i alle varegrupper. Men salget af tøj var faktisk højere i forhold til de to foregående år. 

Restriktioner som arealkrav og mundbind samt øget smitte gav detailhandlen en mavepuster i december 2021. Det viser detailomsætningsindekset for årets sidste måned fra Danmarks Statistik.

Detailhandlen i december 2021 var samlet set 4,5 procent lavere end i november, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Udviklingen kan være påvirket af, at detailhandlen i december blev pålagt en række restriktioner mod Covid-19, og at forbrugerne holdt sig hjemme.

Detailomsætningsindeks december 2021 - Danmarks Statistik
Danmarks Statistik

 

Nedgang i alle varegrupper

Faldet i detailsalget fra november til december 2021 ses inden for alle varegrupper, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Kategorien ‘Beklædning mv.’ faldt med 10,9 procent, mens ‘Andre forbrugsvarer’ og ‘Fødevarer og andre dagligvarer’ faldt med henholdsvis 5,8 procent og 1,4 procent.

 

Stor stigning i salg af beklædning i fysiske butikker op til jul

Selv om detailomsætningen tog et fald i december, er der sket en stigning, når man sammenligner med 2019 og 2020.

I december 2021 steg værdiindekset for ‘Beklædning og fodtøj’ med 45,1 procent i forhold til niveauet for 2020 og 6,4 procent i forhold til 2019. Det skal ses i lyset af de omfattende restriktioner mod Covid-19 i december 2020.

‘Supermarkeder og varehuse’ samt ‘Internethandel’ oplevede derimod et fald i december 2021 på henholdsvis 1,4 og 12,6 procent i forhold til samme måned i 2020.

Fremgangen i det samlede værdiindeks for detailhandlen lå 4,4 procent over samme måned i 2020 og 6,4 procent over december 2019.

Danmarks Statistik

 

Foto: Pexels