De danske forbrugeres tillid er fortsat i minus, men er dog steget en smule siden december. Til gengæld er forventningerne til familiens egen økonomi positive.

Efter forbrugertilliden tog et markant fald fra oktober til november 2021 er forbrugernes syn på deres nuværende og fremtidige økonomiske situation stadig negativ i januar måned. Der er dog en lille stigning at spore. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Forbrugertilliden for januar måned ligger på minus 1,5, og er dermed steget en smule siden december, hvor niveauet var minus 2,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er dog fortsat positiv og ligger på 1,7.

Det stort set uændrede niveau for forbrugertilliden skyldes primært en stigning i forbrugernes vurderinger af familiens nuværende økonomiske situation samt en stigning i købelysten. Samtidig er der et fald i forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation.

Kilde: Danmarks Statistik
Vurdering af Danmarks økonomi falder igen

Den indikator, der er faldet mest, er indikatoren for Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Den er faldet stødt siden september 2021 og lander nu på minus 5,2 mod minus 2,6 i december. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 1,8.

Forbrugernes forventninger til den danske økonomi om et år sammenlignet med i dag er stadig i minus, men er steget en smule. I januar er den på -3,2, hvor den i december var på -3,7.

Til gengæld vurderer forbrugerne, at familiens egen økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 3,2 i januar mod 0,9 i december. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger lidt højere på 4,3.

 

Foto: Unsplash