Forbrugerne har genvundet tilliden til både deres egen og Danmarks økonomiske situation – og indikatoren er således tilbage på niveauet for januar 2020. 

Med Covid-19 styrtdykkede forbrugertilliden herhjemme og oplevede store udsving hele året alt efter, hvordan coronasmitten udviklede sig i landet.

I august 2021 – 18 måneder efter Covid-19 ramte Danmark – er forbrugertilliden tilbage på niveauet for januar 2020 og ligger på 4,4. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Forbrugertilliden er også markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder. Stigningen skyldes primært forbrugernes vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation sammenlignet med for et år siden. I august 2021 er indikatoren positiv for første gang siden marts 2020 og ligger på 0,4. Det er markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er -16,1.

Forbrugerne vurderer ligeledes, at familiernes egen økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 7,1 i august, hvilket er lidt over gennemsnittet for de seneste seks måneder, som ligger på 6,0.

Den positive stime stopper ikke her. Danskerne forventer nemlig, at både deres egen og Danmarks økonomiske situation er bedre om et år. Indikatoren for familiernes egen økonomiske situation om et år ligger på 13,5 i august, mens indikatoren for Danmarks økonomiske situation om et år ligger på 8,6.

Foto: Unsplash