I november måned falder forbrugernes tillid. Troen på Danmarks økonomiske situation rammer finanskriseniveau.

I november måned er forbrugertilliden faldet med minus 1,4 sammenlignet med oktober – fra minus 6,2 til minus 7,6. Til sammenligning ligger gennemsnittet for de seneste seks måneder på minus 5,5.

Det oplyser Danmarks Statistik, der hver måned tager temperaturen på danskernes syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation med forbrugertillidsindikatoren.

 

Tillid til Danmarks økonomiske situation falder til finanskrise-niveau

Den faldende forbrugertillid skyldes primært, at der er sket et markant fald i forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag. I november falder indikatoren til minus 16,1 og rammer dermed det laveste niveau siden april 2020, hvor den var helt nede på minus 21,7.

Faktisk er indikatoren så lav, at den ligger på samme niveau nu som i foråret 2008, inden finanskrisen for alvor brød ud i hele verden i efteråret 2008.

Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger betydeligt højere på minus 4,7.

 

Forventer stigende arbejdsløshed

Ifølge Danmarks Statistik skal faldet i forbrugertilliden også ses i forhold til, at danskerne forventer en stigende arbejdsløshed i det kommende år sammenlignet med i dag.

Indikatoren for forventer til arbejdsløshed ligger på 28,2 – en del højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som ligger på 15,0. Forbrugerne forventer således en markant større stigning i arbejdsløsheden om et år, end de har gjort i gennemsnit de seneste seks måneder.

 

Tro på familiens økonomi

Trods faldet i tilliden til Danmarks økonomiske situation, tror danskerne stadig på familiernes egen økonomi. Endnu en måned vurderer forbrugerne familiernes egen økonomiske situation i dag bedre end for et år siden.

Denne indikator er steget en smule i november og ligger nu på 4,6 – samme niveau som gennemsnittet for de seneste seks måneder, 4,1.