Bestyrelsen i IC Group har besluttet sig for at opjustere forventningerne til den samlede indtjening for det kommende regnskabsår 2017/18.

Det er forventningen, at IC Group-koncernens EBIT-margin kommer til at opleve en stigning til cirka 6 procent (tidligere cirka 5 procent). Det oplyser Alexander Martensen-Larsen, CEO i IC Group, i en pressemeddelelse.

Beslutningen om en opjustering skyldes hovedsageligt, at implementeringen af en ny organisationsstruktur, som selskabet vedtog i maj 2017, er hurtigere gennemført end forventet. Det indebærer blandt andet omstilling og tilpasning af IC Groups centrale funktioner på hovedkontoret.

I den samlede årlige omsætning forventer ledelsen i IC Group, at fremtidige investeringer kommer til at udgøre 2-3 procent (tidligere 3-4 procent).

De øvrige finansielle forventninger for regnskabsåret 2017/18 er uændrede, og derfor forventer IC Group fortsat en mindre samlet reduktion i koncernens omsætning, sammenlignet med forrige regnskabsperiode 2016/17.

IC Group afslutter regnskabsåret 2017/18 den 30. juni 2018.