På knap 100 sider udfolder Bestseller sine seneste skridt i en grønnere retning. Det sker i virksomhedens bæredygtighedsrapportering for året 2021, hvor alt fra klima og miljøpåvirkninger, over arbejdsforhold, menneskerettigheder og etik, til genanvendte materialer og innovation afdækkes. 

Modegiganten Bestseller har netop offentliggjort sin bæredygtighedsrapportering for 2021. I en pressemeddelelse skriver virksomheden, at de sidste år nåede nogle af sine vigtigste milepæle, der skal accelerere Bestseller henimod en bæredygtig virkelighed. Men de vil også gerne være åbne og transparente, når det gælder de udfordringer, der præger bæredygtighedsagendaen.

”Der er ingen tvivl om, at vi står over for ret fundamentale problemstillinger – både i forhold til sædvanlige måder at drive forretning på og i forhold til vores planet. Men vi er fast besluttet på at gøre vores del, og vi vil gøre vores ypperste for at forbedre os,” siger Anders Holch Povlsen, Bestsellers CEO og ejer, i pressemeddelelsen.

 

Bedre data og afkobling af vækst fra ressourcer

Bestseller tilsluttede sig i 2018 Science Based Targets initiative (SBTi), som forankret i data og videnskab gør det muligt at sætte målbare og ambitiøse klimamål. 2021 er det første år, hvor Bestseller rapporterer om sine klimamål, og de sidste par års fokus på at forbedre og udbygge både dataindsamling og datakvalitet giver virksomheden et afsæt til de kommende år, så indsatsen kan målrettes optimalt. På samme tid vidner den øgede data også om stigende kompleksitet og det store arbejde, der ligger foran.

”Vi er meget bevidste om, at langt størstedelen af Bestsellers samlede klimaaftryk findes i den indirekte værdikæde, og at det er her, vi virkelig skal nytænke vores forretningsmodel. Samtidig mener vi, at alle forandringer er nødt til at starte hos os selv,” siger Dorte Rye Olsen, Head of Sustainability hos Bestseller.

Et af de mål, Bestseller har haft, har været at overgå til vedvarende energi. Med åbning af Heartlands solcellepark nåede virksomheden målet i slutningen af 2021.

 

Gode fremskridt, men stort arbejde forude

Virksomheden har oplevet en markant og positiv finansiel vækst, hvilket udfordrer det andet overordnede klimamål for absolutte reduktioner i forsynings- og leverandørkæden – det såkaldte ‘scope 3’.

Øgningen på ni procent i Bestsellers samlede ‘scope 3’-emissioner kommer på trods af en signifikant reduktion i virksomhedens transportemissioner. Disse er blandt andet kommet i stand via samarbejder med fragtfirmaer, der sikrer, at modevirksomhedens oversøiske transport bliver klimaneutral.

”Vores data viser, at vi har formået at reducere klimapåvirkningen per produkt ved blandt andet at benytte alternative materialer. Dog er vores samlede emissioner for ‘scope 3’ steget grundet vores vækst,” fortæller Dorte Rye Olsen.

Hun påpeger, at det at afkoble øget udledning af drivhusgasser fra økonomisk vækst er en af de centrale udfordringer i forhold til klimaet.

”Den indirekte CO2-udledning nødvendiggør forandringer i led længere væk fra ens indflydelse og i andre virksomheder, hvilket kræver klare incitamenter, tæt samarbejde, øgede investeringer og ikke mindst data-transparens. Generelt er der behov for systemiske forandringer igennem hele værdikæden,” siger Dorte Rye Olsen.

Ovenstående kræver en løbende konsolidering af Bestsellers leverandørkæde. Et estimat viser, at virksomheden kan reducere sit klimaaftryk med 50 procent i sin primære leverandørkæde ved at reducere antallet af leverandører og samtidig arbejde med dem, der performer højt på bæredygtighed, og som har ambitiøse klimastrategier.

Anders Holch Povlsen istemmer, at der er behov for at accelerere yderligere:

”For at nå de ambitiøse mål, vi har sat os, er vi nødt til at øge vores bidrag til – og investeringer i – innovation, samt tage konkrete skridt til at afkoble sammenhængen mellem forretningsvækst og ressourceforbrug. Dette er langt fra en nem opgave, og det kræver kollektiv handling på alle områder fra råvarer til slutforbruger og videre endnu. Forretningsambitioner kan ikke længere være på klodens bekostning.”

 

Foto: Unsplash