COP26 er veloverstået, og selv om der på konferencen ikke blev stillet direkte krav til tekstilbranchen, har Global Fashion Agenda alligevel lavet nogle key takeaways, der er relevante for branchen.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der tidligere på måneden blev afholdt COP26, som er FN’s 26. klimakonference. Konferencen blev denne gang afholdt i Glasgow. Her mødtes ledere fra alle verdens lande for at blive enige om, hvordan den globale indsats kan intensiveres for at løse klimakrisen.

På årets konference blev der ikke stillet direkte krav til tekstilbranchen, men aktører fra branchen – herunder Global Fashion Agenda – var til stede på COP26. For konferencen er også en anledning til at skærpe og gentage målsætninger, der skal bidrage til, at vi i fællesskab når det samlede mål. Det blev blandt andet drøftet, hvor meget branchen står for i forhold til CO2-udledningen. Og lige nu ser det positivt ud.

I 2018 blev det i rapporten Measuring Fashion: Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries Study fra konsulentbureauet Quantis estimeret, at beklædning og fodtøj var ansvarlig for omkring syv procent af den samlede CO2-udledning.

Men i en nyere rapport fra Global Fashion Agenda and McKinsey & Company, der udkom i 2020, estimeres det, at beklædning og fodtøj var ansvarlig for omkring fire procent af den samlede CO2-udledning.

“Estimater for, hvor stor en andel tekstil- og modebranchen har i de globale CO2-udledninger, ser ud til at blive mindre. Men det betyder ikke, at der ikke er massivt behov for omstilling, for både produktion og forbrug er stigende,” siger Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef ved DM&T, til TØJ.

 

Key takeaways fra Global Fashion Agenda

Udfordringerne med stigende produktion og forbrug bliver taget seriøst, og Global Fashion Agenda har efter konferencen nedskrevet nogle ’takeaways’ for modebranchen. Blandt andet:

 

Politikere skal på banen

Organisationen Textile Exchange foreslog politiske reguleringer for at intensivere processen hen mod at bruge tekstiler og materialer, der er bedre for miljøet. Håbet er, at politikere vil agere ved at fastsætte nogle krav for virksomheder i modebranchen.

 

Opdatering af Fashion Industry Charter for Climate Action

FN’s Fashion Industry Charter for Climate Action blev fornyet under COP26. Den opdaterede erklæring er underskrevet af 130 virksomheder som Kering, H&M Group og Nike samt 41 organisationer.

De har forpligtet sig til sætte videnbaserede mål med henblik på at reducere deres CO2-udledning på linje med det, der står i Parisaftalen, eller kraftigt reducere deres CO2-udledning med 50 procent inden 2030 med et løfte om at være klimaneutrale i 2050.

For at imødekomme ambitionen om at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader, som der står i Parisaftalen, har flere lande lavet en række løfter, der kommer til at sprede ringe ud i modebranchen. I et af løfterne har 20 lande forpligtet sig til ikke længere at finansiere nye, internationale projekter inden for fossile brændstoffer efter næste år. I stedet skal pengene investeres i ren energi med et andet løfte om at begrænse metanudledningen med 30 procent i 2030. Derudover har over 40 lande forpligtet sig til at skifte væk fra kul.

 

Pas på skovene

Derudover har mere end 100 verdensledere forpligtet sig til at vende den negative udvikling i skovrydning og forringelse af jorden inden 2030. Research viser nemlig, at 48 procent af modebranchens forsyningskæde potentielt var forbundet med skovrydning i 2020. Efterhånden som disse forpligtelser bliver til virkelighed, skal industrien være forberedt på ændringer i hele forsyningskæden.

 

Foto: Unsplash