Den danske storkoncern har nået endnu en milepæl i sin bæredygtighedsplan efter et omfattende udregningsarbejde, hvor den samlede CO2-udledning er blevet klarlagt. ”Størrelsen på vores virksomhed og vores ambitioner forpligter os til at handle og bane vejen for forandringer,” siger direktør Anders Holch Povlsen.

Tilbage i 2018 tilsluttede den danske koncerngigant Bestseller sig det globalt anerkendte Science Based Targets initiative (SBTi), som følger Paris-aftalens ambitiøse 1,5*C-mål. Baseret på data og videnskab bliver de tilsluttede virksomheders CO2-udledning beregnet, og derigennem er det muligt at sætte målbare klimamål.

”Science Based Targets initiative er superligaen for klimamål, og da vi satte vores Fashion FWD-ambition til ultimativt at blive ’climate positive’, vidste vi, at vi skulle vælge den rigtige ramme. Størrelsen på vores virksomhed og vores ambitioner forpligter os til at handle og bane vejen for forandringer, hvorfor vi allerede i 2018 forpligtede os til at bruge videnskaben til at tackle klimaforandringer,” siger Anders Holch Povlsen, ejer og direktør i Bestseller, om tilslutningen af initiativet i en pressemeddelelse.

Efter et omfattende udregningsarbejde er Bestsellers totale CO2-udledning blevet klarlagt. Her fremgår det, at CO2-udledningen fra Bestsellers egne operationer som kontorer og butikker samt den strøm, som koncernen køber til sine bygninger, udgjorde fem procent af den totale CO2-udledning hos Bestseller i 2018. Resten – 95 procent – findes hos de leverandører, som producerer varerne, samt hos forbrugerne, når de eksempelvis vasker tøjet. I alt udledte Bestseller omtrent 2 mio. ton CO2 i 2018, skriver Børsen.

Efter udregningen – i fjerde kvartal af 2020 – blev koncernens klimamål indsendt til godkendelse, og målene er nu godkendt.

Nogle af målene lyder blandt andet på, at udledningen fra Bestsellers værdikæde skal sænkes med 30 procent inden 2030, mens udledningen fra selskabets egen produktion skal halveres.

”Disse klimamål kommer til at ændre måden, som Bestseller arbejder på. Vi tager nu ansvar for områder, som traditionelt har været anset som værende mere eller mindre uden for vores kontrol. Den indirekte CO2-udledning ligger længere væk fra vores vanlige indflydelse. Det betyder, at vi skal opnå forandringer i andres virksomheder, og det kræver klare incitamenter, tæt samarbejde og transparens,” siger Dorte Rye Olsen, Sustainability Manager i Bestseller.

 

Køreplan er ikke klar endnu

Med målene på plads og godkendt er næste skridt at finde ud af, hvordan målene helt konkret opnås.

Det bliver en foranderlig og kontinuerlig proces, som kræver investeringer og store forandringer internt såvel som eksternt, skriver Bestseller i pressemeddelelsen. Ifølge Børsen er der tale om investeringer på trecifrede millionbeløb.

”Nu kender vi vores klimamål, men vi har endnu ikke alle svarene på, hvordan vi skal nå dem. Det er særdeles vigtigt, at vi holder fokus på den indirekte udledning, herunder hvad vores produkter bliver lavet af, hvordan de produceres, og hvordan forbrugerne behandler og forlænger levetiden på produkterne. Vi skal fortsat bruge og innovere på mere bæredygtige materialer og integrere cirkularitet i vores produkter. Og vi skal samarbejde med vores partnere i hele leverandørkæden for at kunne nå vores reduktionsmål. Derudover skal vi forbedre vores data, så vores indsats bliver målrettet optimalt,” lyder det fra Dorte Rye Olsen, der fastslår, at forandringerne starter hos Bestseller.

”Alle forandringer bliver nødt til at starte hos os selv, hos vores egne ansatte, i vores egen forretning – derfor kan vi inspirere verden omkring os til at blive en del af omstillingen.”

 

Eksempler på forandringer, der ifølge Bestseller kan være med til at bane vejen:

  • Skift til mere bæredygtige materialer med lavere miljøpåvirkning
  • Øget satsning på innovation af nye materialer og forretningsmodeller i samarbejde med eksterne partnere
  • Optimere transportmuligheder
  • Udskiftning af emballage
  • Produkter skal være lavet til cirkularitet, så de kan genanvendes
  • Solceller