Emner som bæredygtighed, CSR og samfundsansvar har længe været hyppigt diskuterede emner i den globale mode- og tekstilbranche. Hvordan arbejder den danske branche med den bæredygtige omstilling? Hvad fokuseres der typisk på? Og har Covid-19 øget fokusset mod bæredygtigheden i modebranchen? Det har Dansk Mode & Textil, Det Kongelige Akademi og CBS har undersøgt.

Covid-19 har sat dybe spor i modebranchen, og modevirksomhederne har været nødsaget til at foretage strategiske omprioriteringer i løbet af det sidste år.

I en ny undersøgelse foretaget af Dansk Mode & Tekstil, Det Kongelige Akademi og Copenhagen Business School svarer 40 procent af respondenterne blandt Dansk Mode & Textils medlemmer i august-oktober 2020, at Covid-19 har fået dem til at øge fokusset på bæredygtighed.

Særligt ejere og investorer stiller krav til bæredygtigheden i branchens virksomheder efterfulgt af medarbejdere og kunder. Sidstnævnte skal forstås som detailbutikker og webshops, da forbrugerne er den gruppe, der spiller den mindste rolle i forhold til bæredygtighedskravene.

 

Et dystert syn på fremtiden

Mange modevirksomheder så dystert på fremtiden under krisens udspring i foråret 2020, hvor en statusrapport for første halvår af 2020 foretaget af Dansk Mode & Textil viste, at hele 21 procent af branchens virksomheder følte sig lukningstruet.

”Vi var rigtigt godt i gang med at arbejde med bæredygtighed før krisen, men måtte indstille arbejdet en lille smule undervejs, da vi var nødsaget til at fokusere på driften i en periode,” svarer en af respondenterne i den nyeste undersøgelse til spørgsmålet om prioriteringen af bæredygtighed i forbindelse med pandemiens udspring.

Dette billede går igen blandt svarene og tegner et billede af, at virksomhederne på den korte bane lagde al fokus på krisestyring.

Figur: Virksomhedernes strategiske prioriteringer før og efter Covid-19

Der gik dog ikke længe, før modevirksomhederne igen rettede fokus tilbage på deres miljømæssige påvirkning i takt med en gradvis normalisering i branchen.

 

Større krav til modebranchen

Særligt to gennemgående temaer dominerer de krav, som respondenterne oplever fra deres kunder: ’mere bæredygtige materialer’ og ’specifikke produktcertificeringer’.

Figur: Hvilke krav stiller kunderne til virksomhederne?

På globalt plan har Covid-19 været med til at fremhæve nogle af sårbarhederne i modebranchens værdikæde, der påvirkede den internationale handel, hvor især diskussionen om overproduktion er blusset op.

Umiddelbart stilles der ifølge rapporten dog i meget lav grad direkte krav om at mindske overproduktionen. Ikke desto mindre udgør det en af modebranchens mest markante udfordringer, der viser sig ved, at kun én procent af de tekstiler, der anvendes til tøjproduktion på globalt niveau, genanvendes. Det siger Ellen MacArthur Foundation ifølge rapporten.

 

Hvordan arbejdes der med bæredygtighed i branchen?

Ifølge rapporten viser der sig nogle klare tendenser i forbindelse med virksomhedernes arbejde med bæredygtig omstilling gennem de sidste tre år.

Deres grønne indsats sker i høj grad ved at optimere på eksisterende parametre som markeder og segmenter, produkter og serviceydelser samt salgskanaler.

Figur: Inden for de sidste tre år har vi fremmet samfundsansvar og bæredygtighed ved at…

Det ses, at certificeringer og mærkningsordninger er ganske udbredte i den danske mode- og tekstilbranche, hvor særligt OEKO-TEX og GOTS-certificeringerne er de mest populære.

Ydermere arbejder respondenterne også i høj grad efter internationale standarder og retningslinjer, hvor hele 44 procent arbejder med FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, mens 41 procent angiver, at de arbejder med FN’s 17 verdensmål.

Figur: Virksomhedernes arbejde med internationale retningslinjer

 

Accelerator for den bæredygtige omstilling i fremtiden

Det tyder ifølge flere forbrugerundersøgelser på, at forbrugerne gennem krisen er blevet mere bevidste om modebranchens fejl og mangler i værdikæden. Mens en del virksomheder har måtte nedjustere deres bæredygtighedsindsats på grund af Covid-19 i 2020, har andre holdt fast og endda opjusteret indsatsen, lyder det i rapporten.

”Covid-19 har potentiale til at fungere som en accelerator for den bæredygtige omstilling i fremtiden, hvis virksomhederne begynder at tænke mere langsigtet. Den danske branche har et stort potentiale til at blive verdensførende inden for bæredygtig mode og tekstiler, fordi vi som nation tidligere har vist en evne til at skabe grønne omstillinger,” konkluderer Dansk Mode & Textil i rapporten og afslutter:

”Det er dog vigtigt med politisk involvering, hvilket sagtens kan være i form af krav og lovgivning. Men det er essentielt, at der ikke bliver tale om nationale særinitiativer, da de danske mode- og tekstilvirksomheder opererer internationalt. Der er derfor behov for, at alle nationale initiativer peger mod EU, hvilket også vil sikre, at de danske virksomheders konkurrenceevne styrkes og ikke forringes.”

 

Foto: Pexels