Den danske skokoncern Sports Connection Holding ApS løfter sløret for det endnu ikke offentliggjorte 2020-regnskab. Omsætningen stiger med over 10 procent, og indtjeningen fastholdes fra rekordåret 2019. 

Sports Connection Holding ApS, der fra sit hovedsæde i Esbjerg distribuerer det amerikanske skobrand Skechers i Norden, formår at holde skansen i et vanskeligt 2020 præget af konsekvenserne af Covid-19. Detailhandlen verden over har i 2020 været i knæ grundet flere perioder med nedlukning, men trods den udfordrede detailhandel har Sports Connection formået at øge omsætningen.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse, hvor de løfter sløret for tallene i 2020-regnskabet, der følger flot med rekordåret 2019. Mere præcist stiger omsætningen fra 341,3 mio. kroner i 2019 til 378 mio. kroner i 2020.

Resultatet før skat ender på 62,0 mio. kroner i 2020 – en anelse lavere end i 2019, hvor resultatet før skat lød på 62,3 mio. kroner. Egenkapitalen er forstærket yderligere i 2020 og slutter på 94,8 mio. kroner mod 71,2 mio. kroner i 2019.

Adm. direktør og hovedaktionær i selskabet, Peter Jørgensen, udtrykker stor tilfredshed med nøgletallene fra det forgangne år.

“Vores forretningsmodel har vist sin holdbarhed og modstået de omvæltninger, coronapandemien har udsat os for. Detailhandlen på vores største marked, det danske, blev ramt med en forhammer, da Danmark lukkede ned i marts i fjor, og vi måtte finde løsninger for at bringe alle så godt igennem sundhedskrisen som muligt,” siger Peter Jørgensen.

Peter Jørgensen, adm. direktør Sports Connection
Så ind i det værste år nogensinde

Med et rekordår i baggagen fra 2019 ramte pandemien Sports Connection enormt hårdt i marts 2020. Koncernen valgte midlertidigt at lukke alle sine Skechers-butikker i de nordiske lande samt to i Hamborg for at danne sig et overblik over økonomien og for medarbejdernes sikkerhed. De udenlandske butikker genåbnede efter 14 dage, og de danske medarbejdere forblev i et stykke tid hjemsendte med lønkompensation.

Alle indkøb til 2020-sæsonen var på spil, mens varer blev holdt tilbage og placeret på egne og lejede lagre for at aflaste de 46 Skechers-butikker samt de omkring 1.700 forhandlere i Norden.

“Det ligger ikke til os at klynke, men efter et forrygende 2019 så vi ind i det værste år nogensinde. Personligt er jeg glad for, at jeg havde været igennem finanskrisen og oplevet at stå på kanten af afgrunden, og at vores dedikerede medarbejdere i samtlige lande i alle dele af virksomheden har stået tæt sammen for at afværge følgerne af den nye krise. Vores normalt tætte fysiske kontakt til Skechers’ hovedkontor i Los Angeles var ikke mulig, og vi måtte lære i højere grad at begå os på Teams,” forklarer Peter Jørgensen.

Med ni selskaber i fem forskellige lande måtte Sports Connection Holding ApS løbende tilpasse sig landenes forskelligartede tilgange til at hjælpe erhvervslivet gennem krisen.

 

Yderligere vækst forude

Trods et meget udfordrende kriseår formåede skokoncernen at afværge de værste følger gennem, hvad de selv beskriver som effektiv krisestyring. Salget vækstede, og direktøren vurderer, at virksomheden er godt rustet til at vækste yderligere i 2021.

“Vi har i 2020 fastholdt de planlagte investeringer i markedsføring og nye butikker, og vi har trimmet og optimeret logistik, IT og andre dele af vores forretning. Modsat konkurrenter har vi også styrket den decentrale struktur med nye salgsmedarbejdere til at understøtte salget på markederne. Jeg er positivt overrasket over, at det har været muligt at fastholde indtjeningen, og det er lykkedes med en øget toplinje og fokus på omkostninger,” siger Peter Jørgensen.

Sports Connection blev etableret i 1994 af Marianne og Peter Jørgensen, der er hovedaktionærer og ejer virksomheden sammen med forretningspartneren Hans De Groot fra Holland.