Regnskaber

Trods fremgang oplever skokoncern resultat som mindre tilfredsstillende