Det går godt på det danske marked for den tyskejede skokæde Deichmann. Siden sidste år har virksomheden fordoblet sit overskud i de danske forretninger. Nu vil skokæden åbne flere butikker.

Årsregnskabet for Deichmann-Sko ApS, der er gældende fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018, er lige blevet offentliggjort.

Årsregnskabet viser et positivt resultat, hvor overskuddet er tæt på fordoblet i forhold til resultatet i 2017. Virksomheden går således fra et overskud i 2017 på 7,7 mio. kroner til 14,6 mio. kroner i 2018.

I årsrapporten fremgår det, at ledelsen er meget tilfreds med årets resultat.

Virksomhedens omsætning og egenkapitalen går ligesom årsresultatet også i den rigtige retning.

Bruttofortjenesten sluttede i 2017 på 63,5 mio. kroner. I 2018 steg den med omkring 10 mio. kroner og lander således på 73,3 mio. kroner. Egenkapitalen ender i 2018 på 83,3 mio. kroner mod 68,6 mio. kroner i 2017.

Det gode resultat for 2018 er sket på baggrund af en positiv salgsudvikling kombineret med et øget fokus på butiksdrift og omkostningsstyring, skriver ledelsen i årsrapporten.

For næste regnskabsår forventer Deichmann endnu et positivt resultat, ligesom virksomheden også vil åbne flere butikker i Danmark.

Hovedaktiviteterne for virksomheden er at sælge sko, skoartikler og tekstiler fra egne butikker.

Nøgletal for Deichmann-Sko ApS 

(i 1000 kroner) 2018 2017 2016 2015
Bruttofortjeneste 73.353 63.563 57.643 65.671
Driftsresultat 18.908 9.937 3.540 3.203
Egenkapital 83.368 68.689 60.941 58.206
Årets resultat 14.679 7.747 2.734 1.949