Det samlede detailsalg falder yderligere i september, men holder sig stadig på et relativt højt niveau. Status for 2020 indtil nu er klar: Internethandlen har sejret, og tøjbutikkerne kæmper en hård kamp.  

Detailsalget led kraftigt under nedlukningen af Danmark i marts 2020, men vendte derefter hurtigt igen og var stødt stigende frem til juli. Siden juli har den samlede detailomsætning igen været nedadgående.

Tendensen fortsætter nu ind i september. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der beretter om en detailomsætning, som er 0,9 procent lavere end i august, når man korrigerer for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Trods faldet fra august til september ligger detailomsætningsindekset for september stadig på et relativt højt niveau på 108,6. Det samlede detailsalg i perioden fra juli til september 2020 er nemlig 1,8 procent højere end i perioden fra april til juni 2020.

Ifølge Danmarks Statistik giver den nyligt offentliggjorte forbrugertillid anledning til optimisme i den kommende tid. Danskernes købelyst har nemlig taget et ryk i den positive retning, efter at mange har valgt at få udbetalt de indefrosne feriepenge.

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, er detailomsætningen i september 2020 4,2 procent højere end i september 2019.

 

Internethandel i medvind, tøjbutikker i modvind

Danmarks Statistik gør status på, hvordan detailbranchen har klaret sig i perioden fra januar til september 2020. Udbruddet af Covid-19 har haft stor indflydelse på forbrugernes vaner, og det har detailhandlen kunnet mærke – dog på vidt forskellige måder.

Sammenligner man perioden januar til september 2020 med samme periode i 2019 er det tydeligt, at internethandlen har haft kronede dage. I denne branche ligger detailsalget 23,1 procent højere i 2020 end i 2019.

Den branche i detailsektoren, som klarer sig næstbedst, er handel med tekstiler og husholdningsudstyr. I januar til september 2020 er salget af produkter til boligen i fysiske butikker nemlig steget med 6,0 procent sammenlignet med samme periode i 2019.

I den anden ende af skalaen ligger tøj- og skobutikker. Med et fald på -20,0 procent i perioden januar til september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019 er det den sektor i detailhandlen i Danmark, som har haft det sværest.

Foto: Pexels