Det er første gang i et år, at indikatoren for Danmarks fremtidige økonomiske situation er positiv. Dog er synet på den danske økonomi i dag på niveau med efteråret 2009 – et år efter finanskrisen.

Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation. Nye tal fra Danmarks Statistik vidner om, at danskerne ser lyst på deres egen nuværende og Danmarks fremtidige økonomiske situation.

Den samlede forbrugertillid for juni 2020 ligger på minus 3,1. Resultatet er baseret på svar fra hele indsamlingsperioden, der forløb frem til 17. juni 2020. Indtil den 8. juni lå forbrugertilliden på minus 3,6, mens den er steget til minus 1,8 i perioden fra den 9. til den 17. juni 2020.

Stigningen af den samlede forbrugertillid skyldes hovedsageligt forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation om et år samt en stigning i købelysten.

 

Familiens økonomi bedre end sidste år

På trods af coronakrise og stigende arbejdsløshed i Danmark vurderer forbrugerne alligevel, at familiens egen økonomiske situation er bedre i dag end for et år siden. Den samlede indikator for familiernes økonomiske situation lå på 7,5 i juni.

Dog mener forbrugerne, at landets økonomiske situation er noget ringere i dag end for et år siden. Den samlede indikator er minus 33,4 i juni og dermed på niveau med efteråret 2009 – et år efter finanskrisen ramte verden.

 

Tilliden til landets økonomiske situation vender tilbage

Selv om forbrugerne er positivt stemt over for familiens egen økonomiske situation i dag, vurderer de stadigvæk, at den vil være endnu bedre om et år. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 12,6.

Ydermere forventer forbrugerne også, at Danmarks økonomiske situation vil være markant forbedret om et år. Her lå indikatoren for hele indsamlingsperioden på 2,3 og er steget markant siden maj 2020, hvor den lå på minus 9,2. Indikatoren har været negativ siden juli sidste år, så det er første gang siden juni 2019, at indikatoren er positiv.

 

Arbejdsløsheden stiger mindre end forventet

Der er fortsat en forventning blandt forbrugerne om, at arbejdsløsheden fortsat vil være steget om et år. Dog forventer forbrugerne en markant mindre stigning i arbejdsløsheden, end de gjorde i maj 2020. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 3,1.

Foto: Pexels.com