At opnå bæredygtig produktion og forbrug af tekstiler kræver grundlæggende ændringer i den stærkt forurenende tekstilindustri. Seks nordiske projekter har behandlet nøgleproblemer i forbindelse med denne overgang: Èt projekt er Safer Textiles – et værktøj til at styre brugen af ​​kemikalier i tekstilforsyningskæder.

Seks nordiske projekter indgår i handlingsplanen ‘Nordic action plan for sustainable fashion and textiles – Well dressed in a clean environment’, som blev lanceret under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.

Hovedresultaterne af projekterne blev præsenteret på konferencen ‘Taking the pulse of the Nordic fashion and textile industry 2018’, der blev afholdt i København den 2. februar.

Nedenfor kan du læse mere om et udvalg af hovedresultaterne.


Mere genbrug og klar information 
Der er mange gode grunde til, at Norden bør reducere tekstilernes miljøpåvirkning. Nordiske forbrugere køber nemlig store mængder tekstil hvert år – mellem 13-16 kg pr. person. Mode- og tekstilindustrien er også fortsat en vigtig sektor i den nordiske regions økonomi.

Genbrug af tekstil er i den forbindelse et fokuspunkt og bliver gennemført i udvalgte nordiske lande, herunder H&M-koncernen, som lægger vægt på at øge tekstilgenanvendelse. Det omfatter brugen af genanvendte stoffer i produktionen, og samtidig overvejelsen om genbrug i forbindelse med design.

Et fællestræk ved de nordiske handlingsplaner er endvidere behovet for klare og gennemsigtige informationer på tværs af forskellige dele af forsyningskæden og forbrugerne. Større nordisk indflydelse i EU om skadelige tekstiler har i den sammenhæng afsløret behovet for mærkning af kemikalier i tekstiler og givet input til en EU-strategi for et giftfrit miljø.

På trods af væksten i efterspørgslen de seneste år, er ​​miljømærkede tekstilprodukter stadigvæk begrænset. Formålet med at fremme udbuddet af miljømærkede produkter er at demonstrere markedsfordelene ved miljømærkning og derudover sikre øget synlighed af miljømærkede produkter hos forbrugerne.

Safer Textiles 
Ét af projekterne fra handlingsplanen er Safer Textiles, som er udviklet af Compliance House. Safer Textiles er et trin for trin værktøj, der gør det muligt for producenterne at overvåge brugen af ​​kemikalier i deres forsyningskæder.

Anna Lyster fra Compliance House udtaler, at Safer Textiles – baseret på EU-lovgivning og national lovgivning i de nordiske lande – giver et overblik over de kemiske stoffer, der anvendes i tekstiler, materialer og produktion. Outputtet viser de maksimalt tilladte grænser for hvert kemikalie, hvorved producenterne får mulighed for at ‘indgå i dialog’ med forsyningskæden om brugen af ​​kemiske stoffer og miljøpåvirkningen herved.

Den globale legeplads
Den nordiske handlingsplan for bæredygtighed inden for mode og tekstil blev ikke kun lanceret for at påvirke tekstilindustrien i den nordiske region, men også i EU og globalt.

To arbejdsgrupper i Nordisk Ministerråd planlægger nu at indsende resultaterne fra projekterne som input til 10yfp-programmet – et FN-initiativ til at styrke samarbejdet om at fremskynde skiftet til bæredygtigt forbrug.


Kilde: Nordicway