Den samlede eksport af beklædning og fodtøj er vokset med 24 procent til 45 mia. kroner i de første 11 måneder af 2022, viser en ny analyse. Det er første gang, at dansk modeeksport runder 40 mia. kroner.

Danske modevarer hitter i udlandet, viser en ny analyse fra Sydbank. Den samlede eksport af beklædning og fodtøj er i hvert fald vokset med 24 procent til 45 milliarderkroner i de første 11 måneder af 2022,  når vi sammenligner med den samme periode året forinden.

”Det er første gang, at den danske modeeksport runder 40 milliarder kroner på et enkelt år. Den store stigning cementerer også, at modebranchen har bevæget sig ud af skyggen fra coronakrisen, der førte til et mærkbart fald i eksporten i 2020,” siger Morten Laugesen, erhvervsøkonom hos Sydbank.

Sammenligner vi med 2019 – altså året lige inden coronakrisen – er den danske modeeksport vokset med 36 procent. Det er en imponerende fremgang, som viser, at de danske modevirksomheder til fulde har formået at udnytte det opsving, der har været i den globale økonomi.


Det bør bemærkes, at modeeksporten er opgjort i løbende priser. Derfor skal en del af den store stigning tilskrives stigende priser. Det er dog langtfra hele forklaringen, da prisstigningerne på beklædning og fod- tøj har været ganske beherskede, selvom mange modevirksomheder har været ramt af stigende omkostninger til blandt andet fragt og råvarer.

I løbet af det seneste år er forbrugerprisen på beklædning i EU – hvortil 80 procent af den danske modeeksport bliver afsat – steget med lidt over fire procent. I et historisk perspektiv er det en forholdsvis stor stigning, når det kommer til beklædning, men i forhold til den seneste udvikling i mange andre varegrupper er der tale om en ganske beskeden prisstigning.

Bredt funderet fremgang

Kigger vi nærmere på modebranchens vigtigste markeder, er det tydeligt, at eksportfremgangen er bredt funderet. Når vi sammenligner de første 10 måneder af 2022 – som er den periode, det er muligt at finde landeopdelte tal for – med den tilsvarende periode året forinden, er modeeksporten til Tyskland vokset med 20 procent til 10,9 milliarder kroner. Dermed fastholder vores sydlige naboland positionen som det største eksportmarked for de danske modevirksomheder.

På samme vis er modeeksporten til det næststørste marked, Sverige, vokset med 28 procent til 4,8 milliarder kroner. I top tre finder vi også Polen, hvortil modeeksporten er vokset med 58 procent. Dermed fortsætter de kraftige stigningstakter, der været i modeeksporten til Polen de seneste år. Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de polske forbrugere er blevet vilde med danske modevarer. En stor del af fremgangen skyldes formentlig, at flere internationale e-handelsvirksomheder har valgt at etablere distributionscentre i Polen.

Mørke skyer præger udsigterne for 2023

Den imponerende vækstrate på 24 procent i den samlede modeeksport i 2022 bliver svær at gentage i det indeværende år. Den tårnhøje inflation betyder, at mange europæiske forbrugere oplever, at deres købekraft bliver udhulet. Det er en udvikling, der også kan aflæses på den europæiske forbrugertillid, der befinder sig på et meget lavt niveau, om end den er steget lidt de seneste måneder.

Der hersker fortsat betydelig usikkerhed om udviklingen i den europæiske økonomi, men de fleste nøgletal og prognoser peger på, at vi står på tærsklen til en økonomisk afmatning. Det vil uundgåeligt lægge en dæmper på de europæiske forbrugeres lyst til at spendere penge på sko, tøj og andre beklædningsgenstande i de kommende måneder.

“Vi forventer ikke, at vi står over et stort fald i modeeksporten, men der er ingen tvivl om, at den økonomiske modvind betyder, at mange modevirksomheder vil opleve, at de skal kæmpe hårdere for ordrerne i det kommende år,” lyder det fra Morten Laugesen.

De danske modevirksomheder har dog de seneste år bevist, at de er gode til at navigere i oprørte vande.

Foto: Pexels