Det går godt for de danske modevirksomheder. Flere præsenterer overskud, og indtjeningen pr. medarbejder er stigende.

I Modeanalysen 2018 fra Deloitte slås det fast, at de danske engrosvirksomheder inden for modebranchen har en stigende omsætning, og at raten for indtjening pr. medarbejder har været stigende siden 2014. Modeanalysen 2018, som tager udgangspunkt i tal fra 2014-2017, viser, at mere end to tredjedele af engrosvirksomhederne i modebranchen i Danmark havde overskud i 2017.

Det er især i de store virksomheder som Mascot, Bestseller, Vila og DK Company, at omsætningen for alvor stiger. Derfor er det også de store modevirksomheder, der har den største indtjening pr. medarbejder.  Fra 2014-2017 var det således virksomheder med over 50 ansatte, som hev den største indtjening pr. medarbejder hjem.

Fra 2014-2016 var det virksomheder med 10-24 ansatte, som havde den største indtjening pr. medarbejder, næstefter de helt store. Men dette ændrede sig i 2017, hvor de mellemstore virksomheder med 25-49 ansatte overhalede de mindre virksomheder og lagde sig i hælene på de helt store, når det gælder indtjening pr. medarbejder.

Detailvirksomhederne klarer sig dårligere end engrosvirksomhederne
I Deloittes analyse fremgår det, at engrosvirksomhederne i modebranchen har større økonomisk overskud end detailvirksomhederne, i hvert fald når man ser på de virksomheder, der performer suverænt bedst inden for begge virksomhedstyper. Dog viser Modeanalysen 2018, at de engrosvirksomheder, der klarer sig dårligst, opererer med værre indtjeningsevne end detailvirksomhederne. Derimod er der væsentlig større overskudsmargin hos de engrosvirksomheder, der klarer sig bedst, når der sammenlignes med detailvirksomhederne.

Modeanalysen 2018 fra Deloitte viser også, at den gennemsnitlige engrosvirksomhed tjente mere i 2017 end i årene siden 2014. Det fremgår også tydeligt, at antallet af sunde engrosvirksomheder er steget i 2017. Engrosvirksomheder i risikozonen for konkurs omfattede i 2017 20 procent af virksomhederne, hvor tallet året forinden lå på 22 procent.