Modeeksporten i massivt fald: På niveau med 2015

Modeeksporten er sendt fem år tilbage, vurderer Dansk Erhverv i en ny analyse, der undersøger eksporten af dansk mode i skyggen af coronakrisen. 

Den danske modebranche har gennem en årrække haft en stabil vækst i eksporten af tøj. I 2019 stagnede væksten, og med en stort set nedlukket verdenshandel som følge af Covid-19 har første halvår af 2020 budt på et massivt fald i modeeksporten, hvilket flere danske modevirksomheder har mærket til.

Dansk modeeksport består af eksporten af beklædningsgenstande, tilbehør og fodtøj, og det er i særdeleshed førstnævnte, der har trukket udviklingen ned med et fald på 1,8 mia. kroner.

I årets fem første måneder faldt eksporten af dansk mode med 2 mia. kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Det svarer til et fald på 14 procent, hvilket overgår faldet i den samlede danske vareeksport på 9,5 procent. Det viser nye tal i en analyse, der på vegne af brancheorganisationen Wear er udarbejdet af Dansk Erhverv.

 

Covid-19 sender modeeksporten fem år tilbage

Fra 2015 til 2018 steg den danske modeeksport med 2 mia. kroner i årets første fem måneder. Den positive udvikling er dog stoppet op med pandemiens indtog og har dermed sendt den danske modeeksport fem år tilbage på blot fem måneder.

Fra januar til maj 2015 lå eksporten af mode på 12,2 mia. kroner. Fra januar til maj 2020 ligger modeeksporten på 12,1 mia. kroner. Sidste år lå den på 14,1 mia. kroner.

Kaster man blikket på eksporten af tøj alene lå den fra januar til maj 2015 på 10,6 mia. kroner, hvilket er det samme beløb fra januar til maj 2020.

Det samme gør sig stort set gældende for eksporten af fodtøj, der fra januar til maj 2015 lå på 1,6 mia. kroner, og som ligger på 1,5 mia. kroner i 2020.

 

Eksport udenfor EU og Storbritannien er på sit laveste i ti år

De ti vigtigste eksportmarkeder for Danmark ligger alle indenfor EU. Tyskland er fortsat Danmarks største marked og står for knap 30 procent af den samlede afsætning. Herefter kommer Sverige og Nederlandene med henholdsvis 11,8 og 8,9 procent. Ens for de tre største eksportmarkeder er, at de alle har været faldende det seneste år.

I de første fire måneder af 2019 afsatte den danske modebranche for 6,2 mia. kroner i de tre lande, hvilket er faldet til 4,1 mia. kroner i 2020.

Dog er eksporten af dansk modetøj til Polen gået frem og er næsten blevet fordoblet fra 400 mio. kroner til 700 mio. kroner i løbet af det seneste år. Det betyder, at Polen er gået fra at udgøre 3,4 procent af den samlede eksport til nu at udgøre 7,1 procent.

Siden 2015 er eksporten til EU og Storbritannien også vokset, mens eksporten til resten af verden har ligget stabilt på omkring 2 mia. kroner i årets første fem måneder. Coronapandemien har dog medført et fald i eksporten til EU og Storbritannien på 14 procent og til resten af verden på 13 procent i årets første fem måneder. Dermed er eksporten til resten af verden udover EU og Storbritannien på sit laveste i ti år.

Foto: Unsplash