Annoncørbetalt indhold

Flere krav til produktdesign, skrappere krav til kemikalier, øget fokus på kvalitet og levetid samt forbud mod afbrænding af usolgte tekstiler. Det er nogle af de tiltag, der er med i Svanemærkets nye krav til tekstiler – og som skal være med til at sikre mere cirkulære tekstiler og dermed også reduceret klimabelastning.

Tøj og tekstiler er det fjerdemest miljø- og klimabelastende forbrugsområde i EU. Der er derfor akut behov for at reducere miljø- og klimabelastningen og omstille til en mere cirkulær økonomi, hvor vi holder tekstiler længe i brug og genanvender materialer i stedet for blot at bortskaffe efter kort tids brug.

”Svanemærkede produkter skal være blandt de miljømæssigt bedste på markedet – derfor bliver kravene løbende strammet. I stramningen af kravene til tekstiler har cirkulær økonomi og klima været et centralt omdrejningspunkt, og med de nye krav får branchen et stærkt værktøj til den indsats, som er helt afgørende for en grøn omstilling,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

 

Flere tiltag skal fremme cirkulær økonomi
Svanemærket har skærpet kravene til bl.a. kvalitet og produktdesign. For at sikre, at tekstilerne bliver designet til genanvendelse, så de kan indgå i en cirkulær økonomi, stiller Svanemærket skrappe krav til uønskede kemikalier og forbyder plast- og metaldele, som kun har et dekorativt formål. Derudover bliver det nu også muligt at anvende genbrugte tekstiler, der opfylder en række krav, til re-design.

”Hvis vi kan få flere materialer til at blive længe i brug og derefter cirkulere, vil det også være med til at reducere klimabelastningen. Det er samtidig afgørende at undgå overproduktion, for den største miljøbelastning fra tekstiler stammer fra produktionen. Derfor forbyder Svanemærket nu også afbrænding eller deponi af usolgt tøj, og producenterne skal informere os om, hvad de gør med overskudsprodukterne, forklarer Heidi Bugge, senior miljøekspert i Miljømærkning Danmark.

 

Den første mærkningsordning med testkrav til mikroplast
Et andet nyt krav er, at producenterne skal måle, hvor meget mikroplast der afgives ved vask af syntetiske tekstiler. Det skal måles med en standardiseret testmetode – og skal gerne føre til, at man på et tidspunkt kan
fastsætte en grænseværdi. Svanemærket er ifølge Ecotextile News den første mærkningsordning, der stiller testkrav til mikroplast.

Med de nye krav strammer Svanemærket også kravene til fibre. Det betyder, at bomuld, der bruges i svanemærket tekstiler til forbrugere, skal være 100 % økologisk eller recirkuleret. For arbejdstøj gælder særskilte krav. Syntetiske fibre skal enten være genanvendte eller fremstillet af fornybare råvarer.

Læs mere på www.svanemaerket.dk/tekstiler

Svanemærkede tekstiler:
  • Er fremstillet af fibre, der opfylder skrappe krav.
  • Lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav til kemikalier.
  • Er produceret vand- og energieffektivt.
  • Er kvalitetstestet.
  • Er produceret under ordentlige arbejdsforhold.
  • Må ikke brændes eller sendes til deponi, hvis de ikke bliver solgt.

 

 

Danske virksomheder som DILLING, Pieszak og Tomorrow bruger Svanemærket til at dokumentere deres miljøindsats. Foto: DILLING