IC Group-brandet Tiger of Sweden igangsætter omkostningsreduktioner med henblik på at forbedre indtjeningen. Derfor opdaterer brandet nu sine finansielle forventninger til regnskabsåret 2018/19. Samtidig genopstiller bestyrelsesformanden for IC Group ikke.

Modebrandet Tiger of Sweden, der er ejet af IC Group, har netop meddelt, at de igangsætter omkostningsreducerende tiltag i form af organisationstilpasninger og butikslukninger. Det sker som et led i en fortsat eksekvering af den strategi, der har til formål at skabe et mere konkurrencedygtigt, digitalt orienteret og agilt Tiger of Sweden.

De tiltag, virksomheden vil gøre sig, vil være engangsomkostninger i regnskabsåret 2018/19 i form af fratrædelsesomkostninger samt omkostninger i forbindelse med butikslukninger.

Omkostningsreduktionerne forventes at give Tiger of Sweden en årlig besvarelse på omkring 10 mio. kroner fra regnskabsåret 2019/20 og 25 mio. kroner fra regnskabsåret 2020/21.

 

Opdateringer for regnskabsåret 2018/19

Som en konsekvens af de igangsatte omkostningsreduktioner justerer Tiger of Sweden sine forventninger til regnskabet 2018/19.

Det betyder blandt andet, at Tiger of Sweden forventer en betydelig tilbagegang i indtjeningen for regnskabsåret 2018/19. Ydermere justerer brandet sin EBIT-margin fra 1-2 procent til 0 procent.

 

Forventninger til engangsomkostninger

Transformationen, som brandet undergår for øjeblikket, koster penge. IC Group forventer, at engangsomkostninger forbundet med transformationen i alt vil ligge på omkring 45 mio. kroner.

Holdt sammen med dét tab, der har været forbundet med salget af logistikfunktionen, forventer IC Group, at engangsomkostningerne i alt vil blive 65 mio. kroner.

 

Bestyrelsesformand fratræder

Der er inden for den seneste tid sket mange ændringer hos IC Group, og nu ser det ud til, at der sker endnu en.

Bestyrelsesformanden i IC Group, Peter Thorsen, har meddelt, at han ikke genopstiller til formandsposten ved næste generalforsamling i september 2019.

Ydermere meddeler han, at han har til hensigt at sælge Kirk & Thorsen Invest A/S’ aktieandel til Friheden Invest A/S, der med Niels Martinsen i spidsen er hovedaktionær i IC Group. Friheden Invest A/S fremsendte i maj måned et købstilbud til IC Group med ønsket om at få fuld kontrol over virksomheden.

Hovedaktionær og bestyrelsesmedlem Niels Martinsen, ejer af Friheden Invest A/S, udtaler:

“Vi takker Peter for hans væsentlige indsats i forhold til transformationen af IC Group. Det er Friheden Invest A/S’ ønske, at Peter Thorsen også efter fratrædelse som formand for det børsnoterede selskab kan have en afgørende rolle i udviklingen af koncernens resterende mærker.”