Skovirksomheden Vagabond Shoemakers indgår ikke længere i et samarbejde med Tygesen Company A/S, der stopper som distributør for Vagabond på det danske og norske marked.

I begyndelsen af 90’erne var Tygesen Company A/S den første eksterne leverandør af Vagabond i varemærkets spæde år. Nu har et årelangt og positivt samarbejde mellem Vagabond Shoemakers og Tygesen Company A/S dog nået sin ende.

Fra og med efteråret 2019 lægges det danske og det norske marked i stedet ind under det svenske moderselskab Vagabond International AB.

Læs også: Lloyd afbryder samarbejde med ATC Footwear.

Afbrydelsen af samarbejdet er en fælles beslutning, som tager afsæt i store og hastige forandringer i detailhandlen, hvor markedsgrænser rykker sig og udviskes. Derfor bliver det klassiske distributør-setup, som bearbejder enkelte skandinaviske markeder, ikke en optimal løsning for Vagabond Shoemakers i fremtiden.

Tygesen Company A/S vil fortsat være aktiv i det skandinaviske skomarked og realiseres gennem nye aktiviteter samt allerede bestående datterselskaber.