Det Frivillige Sektorsamarbejde om Tekstiler har gjort status på indsatsen for at nå ambitiøse cirkulære mål. En ny rapport viser fremskridt inden for forskellige aspekter af cirkularitet. Den viser også, at der stadig er en del udfordringer for at nå målene.

Sektorsamarbejdet har opsat tre mål, der hver repræsenterer en særlig udfordring: cirkulære forretningsmodeller, cirkulært design og brugen af genanvendte tekstilfibre. På alle tre områder har arbejdet gennem to år båret frugt.

Over halvdelen af underskriverne i sektorsamarbejdet arbejder aktivt med initiativer, der sigter mod at forlænge produkters levetid gennem blandt andet reparationsydelser, gensalgsinitiativer og forbrugeruddannelse. Disse initiativer kan være med til at fremme holdbarhed, reducere affald og understøtter den cirkulære økonomi. Gensalget drives først og fremmest af NGO’er og peer-to-peer-platforme, mens den øvrige branche trods flere gode initiativer stadig har til gode at rapportere indtjening på gensalg.

Forperson i arbejdsgruppen Cirkulære Forretningsmodeller, Thomas Østergaard-Geisler, Create2STAY, ser det som vigtigt, at aktørerne i branchen tjener penge, samtidig med at de medvirker til at begrænse brugen af materialer:

“Samlet set prøver vi at skabe et økosystem, der kan reducere den forøgelse, der ville være i produktionen, hvis vi fortsatte den lineære adfærd,” siger han.

Forperson i sektorsamarbejdet, CEO i Aiayu, Maria Glæsel ser det som et vigtigt skridt at have fået udarbejdet en baseline og første måling:

“Det er meget vigtigt, at vi har fået identificeret og indsamlet korrekt data. Det har været en krævende og udfordrende øvelse, der har givet et indblik i, hvor langt vi er med de opsatte målsætninger. Med målingen kan vi justere og opsætte nye tiltag,” fortæller hun. Hun understreger, at vi for at nå målene netop har brug for den form for samarbejde, som sektorsamarbejdet handler om – nemlig nogle fælles og helt konkrete mål om at nedbringe klimabelastning og miljøaftryk.

Maria Glæsel glæder sig over, at de deltagende virksomheder har opnået resultater, der viser, at der kan forbedres.

“Det er godt at se, at nogle af de fokuspunkter, vi har defineret, rent faktisk også viser sig at være noget, hvor der kan rykkes på,” siger hun videre.

Det har krævet benhårdt arbejde, blandt andet fordi tekstilbranchen er kendetegnet ved mange underleverandører, der ikke har tradition for og ofte ikke værktøjerne til at opsamle og videregive data.

Vi kan rykke os
Klimaordfører, Lea Wermelin (A) anerkender den danske tekstilbranche for at være god til at skabe design og produkter:

“Men vi kan kun lykkes med at skabe en mere grøn produktion, hvis vi samarbejder og ser videre end materialer og produktionsmetoder, siger hun. For som det er nu, producerer og forbruger vi tøj i alt for høj fart, og jeg håber et næste skridt kan være en national handlingsplan.”

Virksomheder tager cirkulært design alvorligt
Over halvdelen (51%) af de deltagende virksomheder engagerer sig i cirkulære designprincipper og 30% har formaliseret disse i praksis. Desuden har 73% af underskriverne vedtaget materialestrategier, der stemmer overens med målet om mere cirkularitet.

Ifølge forperson i arbejdsgruppen Cirkulære Designprincipper, Kristina Vigen, Sports Group Denmark, er virksomhederne i sektorsamarbejdet blevet klogere på, hvilken agenda de skal arbejde med på tværs af branchen:

“Det er afgørende for virksomheder at arbejde med designguides og derigennem tænke cirkularitet ind fra starten. En stor del af et produkts cirkularitet besluttes i designfasen, og derfor er vi i denne arbejdsgruppe engageret i at udvikle en guide, der gør det nemmere for virksomheder at implementere.”

Genanvendelse af tekstilfibre har taget et spring
Genanvendelse af tekstilfibre er et af de områder, hvor underskriverne i sektorsamarbejdet har opnået de mest bemærkelsesværdige resultater. Genanvendte tekstilfibre udgør nu 944 ton mere end i 2022. Det svarer til 8,34 procent og er en stigning på 68 procent sammenlignet med 2022.
Fiber-til-fiber (recirkulerede tekstilfibre) udgør 11,12 procent af de samlede genanvendte tekstilfibre og er steget fra 136 til 260 tons – en stigning på 92 procent. Målet for genanvendte tekstilfibre er, at alt tøj og tekstiler fra danske virksomheder i 2030 skal bestå af mindst 40 procent genanvendt materiale, herunder mindst 10 procent genanvendt direkte fra tekstilfibre (fiber-til-fiber).

Se hele datarapporten her

Foto: Lifestyle & Design Cluster / PR