EU’s nye tekstilkrav giver danske mode- og tekstilvirksomheder nye muligheder. “Med strategi-forslaget bliver der nu sat konkrete indsatsområder på, hvilket kan betyde, at branchen bedre vil kunne handle – og trække i samme retning,” siger Betina Simonsen, direktør i Lifestyle & Design Cluster.

EU-kommissionens forslag til en tekstilstrategi blev lanceret i denne uge som en del af en større pakke omkring cirkulær økonomi. Strategien skal gøre produkter produceret i EU mere cirkulære, miljøvenlige og energieffektive.

EU-kommissionens vicepræsident og klimaansvarlige Frans Timmermans udtaler i forbindelse med præsentationen af strategien, at ”forslaget skal sørge for, at kun de mest holdbare produkter skal sælges i EU.”

 

Nødvendig skærpelse

Direktør i den nationale erhvervsklynge Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen, ser positivt på kommissionens forslag og finder det også nødvendigt at skærpe kravene til branchen. Hun hæfter sig især ved de nye krav til eco-design. Kravene vil blandt andet være et væsentligt bidrag til at skabe en fælles holdning til, hvilke tiltag der giver mest værdi i forhold til at sikre et mere cirkulært design, lettere reparation og genbrug.

“Med strategi-forslaget bliver der nu sat konkrete indsatsområder på, hvilket kan betyde, at branchen bedre vil kunne handle – og trække i samme retning,” siger Betina Simonsen.

Lifestyle & Design Cluster kommer således til at arbejde intenst med at klæde danske virksomheder inden for mode-, tekstil- og møbelbranchen på, så de kan leve op til strategien, når den i løbet af en årrække bliver udformet som lov.

Også stemmer i branchen er positive. Nicolai Reffstrup, stifter af modebrandet Ganni, ser det således som ekstremt vigtigt med fælles EU-regulering, hvis vi skal i mål med den cirkulære omstilling.

“Den nye strategi viser gode takter og er et solidt skridt i en mere cirkulær retning,” siger han.

 

Motivation til at lave bedre produkter

Professor Arne Remmen fra Aalborg Universitet, der er forsker inden for eco-design, hilser også strategien velkommen.

“Eco-design direktivet er gået fra at have haft fokus på energi-effektivitet til nu at fokusere på cirkularitet, eller det vi kalder ‘materiale-effektivitet’. Det kan forhåbentlig motivere danske tekstilvirksomheder til at lave mere holdbare produkter, som nemmere kan repareres,” siger Arne Remmen og fortsætter:

“Det er ikke fordi, der kommer nye regler i morgen, men det udvidede producentansvar og varierende afgifter træder i kraft allerede fra 2023, og på tekstilområdet vil minimumskravene blive udformet i løbet af 2024. Til den tid vil så også vide, hvor virksomhederne skal have de cirkulære produkter på hylderne. Det vil skabe modvægt til køb-og-smid-væk kulturen inden for tøj.”

 

Behov for innovation og investeringer

Betina Simonsen ser det desuden som positivt, at strategien adresserer behovet for mere forskning, innovation og investeringer.

Hun hæfter sig ved det større producentansvar, som formentlig vil medføre en form for afgift for tekstilvirksomheder, der ikke aktivt bidrager til at genanvende tekstilaffald. Det ses allerede i lande som Frankrig og Sverige.

Overskuddet herfra skal gå til forskning og innovation inden for området og ikke som nye skatter på produkterne, mener Betina Simonsen. Der er stadig så mange områder, hvor vi mangler at få opsamlet data, viden og få udviklet nye teknologier, så vi kan hjælpe de danske virksomheder med at prioritere bedre og få udnyttet de mange ressourcer, der findes i de kasserede tekstiler.

 

Cirkularitet bør være fundamentet

Betina Simonsen ser det som afgørende, at det cirkulære bliver et fundament for mode- og tekstilbranchens omstilling.

“Så længe cirkularitet forbliver et ‘add-on’, er der langt til en omstilling. I stedet bør det vendes på hovedet, så de cirkulære principper kommer helt ind i strategien, i produktudviklingen og i forretningsmodellen, hvilket strategien også lægger op til,” siger hun.

Lifestyle & Design Cluster har for nyligt udgivet en rapport med indsigt i 48 tekstilvirksomheders bæredygtighedsarbejde, baseret på deres arbejde i et projekt om grøn genstart. Her stod det klar, at cirkularitet ikke var en prioritet hos særligt mange. Derfor er det kærkomment, at EU nu understreger, at det bør være det.

 

Cirkulær omstilling har potentiale til at sikre vækst

Ifølge Betina Simonsen bør branchen indse, at den cirkulære omstilling har potentiale til at sikre virksomhedernes økonomiske vækst – uden at de bliver ved med at producere stadig flere produkter.

“Den danske mode- og tekstilbranche er meget agil og hurtig til at tilpasse sig nye forhold. Men det kræver en fælles brancheindsats med fælles målsætninger og retning. Vinduet, hvor den danske mode- og tekstilbranche er i front på bæredygtighedsområdet, kan hurtig lukke, hvis vi ikke har ambitioner med at omstille fra de lineære til cirkulære værdikæder,” siger hun og afslutter:

“Virksomhederne bør derfor investere i nye kompetencer – ikke bare i indkøb men også i design, salg, marketing, lager og logistik, for den cirkulære omstilling berører alle led i virksomheden og kræver et fælles løft. Vi kan ikke forløse morgendagens potentiale med fortidens tankegang.”

 

Foto: Betina Simonsen