Kompagniet af 1991 har netop offentliggjort sit årsregnskab. Regnskabet afslører et fald i både bruttofortjeneste og årsresultat.

Kompagniet af 1991 har netop offentliggjort sit årsregnskab gældende for perioden fra den 1. oktober 2016 til den 30. september 2017.

I årsregnskabet fremgår det, at virksomheden har oplevet et fald i bruttoomsætningen fra 80 mio. kroner i 2015/16 til 73 mio. kroner i nyeste regnskabsperiode.

Selskabets balancesum er dog steget en smule, og Kompagniet af 1991 kan forelægge en egenkapital på 74 mio. kroner i 2016/17, sammenlignet med 66 mio. kroner i forrige regnskabsperiode.

Læs også: Markant omsætningsvækst hos JBS

I 2016/17-regnskabet udgjorde årets resultat før skat 19 mio. kroner mod 24 mio. kroner i forrige regnskab.

Efter skat landede årets resultat på 14 mio. kroner i 2016/17 – et fald sammenlignet med årsresultatet for 2015/16, der endte på 18 mio. kroner.

Ifølge ledelsesberetningen er det en forventning, at koncern og modevirksomhed vil realisere en indtjening på niveau med 2016/17 i det forestående år.

Virksomhedens hovedaktivitet består i køb og salg af tekstiler.