Modebranchen skal pålægges ansvar for genanvendelse, mener Dansk Affaldsforening, så færre mængder brugte tekstiler ender i forbrændingen.

I sommer vedtog Folketinget en ny affaldsplan, der slår fast, at de danske borgere fra 2021 skal sortere ti forskellige fraktioner, hvoraf tekstilaffald fra 2022 bliver den ene.

Men det sorterede tekstilaffald ryger blot i forbrændingen ligesom alt andet affald. Derfor vil Dansk Affaldsforening have indført et udvidet producentansvar. Det skriver Finans.

”Når vi om kort tid beder borgerne om at sortere tekstilerne og siger til dem, at det nytter, så har vi brug for, at der kommer noget fornuftigt ud af det,” lyder det fra direktør i Dansk Affaldsforening Mikkel Brandrup.

Foreningen mener, at mindst 55 procent af de brugte tekstiler fra husholdninger og virksomheder skal genbruges og repareres, så det kan blive solgt videre.

Her peger foreningsdirektøren på, at det især er modebranchen, der skal tage et ansvar i et samarbejde med kommuner og affaldsselskaber.

”Det handler om, at branchen eksempelvis skal give forbrugerne mulighed for at leje tøjet og få det ødelagte repareret i stedet for at købe nyt. Men også om med lavere afgifter at tilskynde til at producere tøj med længere levetid. Omvendt skal dem, der producerer tøj, der hurtigere bliver til affald, betale mere,” siger han og fortsætter:

”Det kræver ny teknologi. Og derfor håber vi på et samarbejde mellem kommuner, affaldsselskaber og industrien, så vi får udviklet de løsninger, der skal til.”

Miljøminister Lea Wermelin er lydhør overfor Dansk Affaldssorterings forslag.

Foto: Pexels