Udannelses- og Forskningsministeriet har netop forlænget den nuværende bevilling til innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster. Forlængelsen medfører, at Lifestyle & Design Cluster forbliver nationalt innovationsnetværk for perioden 2019-2020.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 19. september officielt forlænget den nuværende bevilling til Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster til udgangen af 2020. Forlængelsen har en værdi af 14 mio. kroner. Lifestyle & Design Cluster er et innovationsnetværk for både design- og beklædningsbranchen.

Forlængelsen af Lifestyle & Design Cluster som innovationsnetværk løber ind til den 31. december 2020, og medfører blandt andet, at Lifestyle & Design Cluster forbliver nationalt innovationsnetværk for perioden 2019-2020.

”Lifestyle & Design Cluster får i fremtiden endnu større fokus på aktiviteter, der bidrager til understøttelsen af FN’s 17 verdensmål og udvalgte fokusområder indenfor Forsk2020 i tre nye partnerskaber indenfor cirkulær økonomi, digitalisering og innovation samt design og iværksætteri. Vi tror fuldt og fast på, at et øget fokus på samarbejder og partnerskaber vil skabe et endnu bedre miljø for bæredygtig vækst i de danske livsstilserhverv,” siger Betina Simonsen direktør for Lifestyle & Design Cluster.

Under ansøgningsperioden til forlængelse af bevillingen har der været åbent for, at samarbejdspartnere, medlemmer og andre tætte relationer til innovationsnetværket kunne komme med deres støtte til Lifestyle & Design Cluster.

”I ansøgningsperioden indløb der mere end 100 kommentarer fra virksomheder, vidensinstitutioner, brancheorganisationer og offentlige samarbejdspartnere, som alle gav udtryk for den store interesse i, at Lifestyle & Design Cluster forsætter det gode og fokuserede samarbejde. Bestyrelsen vil forsætte med at sikre, at relevansen og værdien for livsstilsbranchen er ’best in class’,” fortæller Viggo Mølholm, bestyrelsesformand hos Lifestyle & Design Cluster.

Lifestyle & Design Cluster har cirka 200 dialogvirksomheder, der er samarbejdsvirksomheder. Netværket har også 14 tilknyttede konsortiepartnere, der samarbejder med bestyrelsen i Lifestyle & Design Cluster og udstikker retningen for innovationsnetværkets fremtidige arbejde. Mere end 360 virksomheder deltager i kortere eller længere forsknings- og innovationsaktiviteter.