På bagkant af et kriseramt år 2020 er der sket et drastisk fald i Danmarks eksport blandt de kreative erhverv. Et nyt offentligt/privat markedsføringskonsortium er officielt i luften og skal hjælpe de kreative erhverv i gang med eksporten igen. 

De kreative erhverv spiller en afgørende rolle for dansk eksport, og derfor er det nye offenlige/private partnerskab Creative Denmark netop blevet lanceret.

Creative Denmarks formål er at forener de kreative brancher inden for blandt andet mode, møbel, interiør og design til sammen at stå stærkere i et internationalt perspektiv og tiltrække investeringer til Danmark.

Samarbejdet er skabt mellem Staten, herunder Erhvervs-, Udenrigs- og Kulturministeriet, samt Dansk Industri, Dansk Erhverv og Realdania.

I spidsen for Creative Denmark står Mette Kynne Frandsen, Managing Director for Henning Larsen Arkitekter.

”I september 2020 var den samlede danske eksport faldet med 7 procent sammenlignet med året før. Det er alarmerende for et land, der er afhængig af eksport for vækst og arbejdspladser,” udtaler hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Vi står også i en situation, hvor der som aldrig før er behov for innovative og kreative løsninger for at understøtte en bæredygtig fremtid globalt, og her kan vi i Danmark i den grad bidrage. Vi har både løsninger og ideer og kan samarbejde. Vi har dog manglet en aktør, der kunne samle og katalysere de kreative industrier ud internationalt og være med til at genstarte dansk økonomi efter corona. Den aktør har vi nu.”

 

En højere stemme på de internationale markeder

Samarbejdet mellem de danske kreative erhverv gør dem mere gennemtrængende på de internationale markeder, mener erhvervsminister Simon Kollerup.

”Dansk kreativitet er meget mere end det enkelte produkt. Det er i lige så høj grad måden, vi samarbejder på, og måden, vi går til en opgave. Her kan Danmark noget særligt, og jeg er derfor glad for, at vi nu har en aktør, hvis fremmeste opgave er at promovere danske, kreative løsninger i verdensklasse på det internationale marked. Det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt med coronakrisen,” udtaler Simon Kollerup.

En væsentlig opgave for Creative Denmark har været at finde frem til den rigtige fortælling, der dækker bredt over alle brancher blandt de kreative erhverv. Én af byggestenene, som alle brancher kan nikke genkendende til, er den holistiske menneskecentrerede tilgang med slutbrugeren i centrum.

Udover international markedsføring skal Creative Denmark også facilitere delegationsbesøg samt agere forenende aktør for de kreative industrier, og det er derfor væsentligt, at der er en klar dna-fortælling, der gælder på tværs af brancherne.

Regeringen afsatte i 2019 10 mio. kroner fordelt over årene 2019-2022 til Creative Denmarks arbejde. Dansk Industri, Dansk Erhverv og Realdania bidrager med yderligere finansiering.

Creative Denmark gik officielt i luften den 1. februar 2021.

 

Foto: Unsplash