Efter genåbningen af Danmark er detailsalget gået massivt frem. Særligt salget af beklædning oplever en stor stigning, viser nye tal, men det er stadigvæk ikke tilbage på normalt niveau.

Der er kommet gang i gadestrøg og storcentre igen, efter Danmark er begyndt at åbne op. Detailsalget har været hårdt ramt af coronaudbruddet og den totale nedlukning af Danmark, hvor det tog det største månedlige dyk i 20 år i marts og stadigvæk lå under normalen i april trods en lille fremgang siden marts.

Fremgangen i april er fortsat ind i maj, hvor detailsalget er steget med 9,4 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

”11. maj 2020 blev en række restriktioner for detailhandlen ophævet, hvilket blandt andet betød, at storcentre kunne åbne igen, ligesom pladskravet pr. kunde i en butik blev sænket. Det vurderes, at denne genåbning sammenholdt med den fortsatte nedlukning af øvrige dele af samfundet, har bidraget til den betydelige stigning i detailomsætningen,” skriver Danmarks Statistik.

Ser man samlet på perioden marts-maj 2020, hvor tiltag mod Covid-19 har været gældende, var detailsalget 1,1 procent lavere end i perioden december 2019-februar 2020.

 

Tøjsalg gør stort comeback

Under nedlukningen har særligt salget af beklædning mv. været i stor nedgang. I marts faldt salget af beklædning med hele 27 procent, og i april faldt salget med 16,6 procent.

Nu er tøjsalget i de fysiske butikker dog på vej tilbage og oplever i maj 2020 en massiv stigning på 98 procent sammenlignet med april. Danmarks Statistik oplyser, at man skal være opmærksom på, at tøjsalget trods denne stigning fortsat ikke er tilbage på niveauet fra før tiltagene mod Covid-19.

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var detailsalget 5,3 procent højere i maj 2020 end i maj 2019. Salget af beklædning var 18,3 procent lavere i maj 2020 end i maj 2019.

 

Voksende optimisme i detailhandlen

En foreløbig offentliggørelse af konjunkturbarometrenes nøgleindikatorer for juni 2020 viser, at tilstedeværelsen af Covid-19 ikke længere indgyder nævneværdig pessimisme inden for detailhandlen. Konjunkturindikatorerne for detailhandlen er således på niveau med tiden før tiltagene mod coronavirus blev indført.

Derudover ser det også ud til, at virussets påvirkning på virksomhedernes omsætning svinder ind. De foreløbige tal viser, at 31 procent af de adspurgte virksomheder angav, at deres omsætning var faldet i juni som følge af coronavirus, mens 56 procent af de adspurgte vurderer, at Covid-19 har medført stigende omsætning i juni.

Forbrugerforventningerne fra juni giver yderligere anledning til optimisme inden for detailhandlen. Købelysten blandt de danske forbrugere er steget så meget i juni, at den har ramt det største niveau i år.

Foto: Unsplash.com