Den økonomisk udfordrede skokæde Bianco Footwear A/S skifter administrerende direktør.

I det sidste lange stykke tid har den danske skokæde Bianco Footwear været økonomisk udfordret.

Senest er det kommet til udtryk i skokædens regnskab for 2017/18. Her viste regnskabet blodrøde tal, med et årsresultat på -24,8 mio. kroner.

Derudover skete der i november 2018 et ejerskifte i virksomheden. Stifteren af Bianco Footwear, René Piper Laursen, fratrådte bestyrelsen og ejerkredsen, og modemilliardæren Anders Holch Povlsen overtog 100 procent af ejerskabet. Dengang var Camilla Jochumsen administrerende direktør for virksomheden.

Nu foretager Bianco Footwear igen ændringer i virksomhedsstrukturen. Den 22. marts 2019 fratrådte Camilla Jochumsen stillingen, og i stedet overtog Jens Knudsen Schøtt, der også er direktør og medejer af skobrandet Ca’Shott, posten som administrerende direktør.

Sammen med direktørposten fulgte også en ændring i ejerstrukturen. Jens Knudsen Schøtt, via Schott Holding ApS, ejer nu 10-15 procent af virksomheden, mens Bestseller United A/S’ ejerskab ændres fra 100 til omkring 90 procent.

Hermed følger også en ændring af selskabskapitalen for skokæden. Med den nye administrerende direktør og medejer af virksomheden ændrer selskabskapitalen sig fra 15,9 mio. kroner til 17,7 mio. kroner.

Bianco Footwear A/S blev stiftet tilbage i 1995 under navnet Handelsselskabet af 1995 A/S. I øjeblikket beskæftiger virksomheden omkring 50 ansatte. På sit højeste havde Bianco over 180 butikker i fire lande. Nu er antallet under 100 fordelt i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.