Det har Bybiehl taget med fra 2020

For mange virksomheder har pandemien betydet hjemsendelse af medarbejdere, opprioritering af det digitale, nedlukning af butikker, og mange beslutninger skulle træffes i sidste øjeblik. I den forbindelse udtaler Charlotte Biehl, stifter af smykkevirksomheden Bybiehl, at omstillingsparathed har været alfa og omega for driften af hendes virksomhed i 2020.

Bybiehl er blandt de virksomheder, der har måtte ændre i planerne og omlægge deres strategi på retail- såvel som onlinesalg flere gange i løbet af 2020 for at tilpasse sig markedet og de nye restriktioner.

”Vi lever i en tid, hvor smidig og hurtig tilpasning til skiftende udfordringer i stigende grad er et konkurrenceparameter, og det har pandemien kun sat yderligere blus under,” udtaler Charlotte Biehl om den nuværende situation, virksomheden befinder sig i, i en pressemeddelelse.

Lige inden jul stod Charlotte Biehl og hendes virksomhed over for én af mange udfordringer i forbindelse med pandemien, hvor alle leveringsvirksomheder var blevet væltet af det massive onlinesalg, og kunderne derfor ikke kunne garanteres levering inden jul på varer bestilt efter den 19. december. Bybiehl etablerede et team, der kunne stå for personlig levering af pakkerne til deres kunder inden jul, hvilket blot er ét eksempel på den omstillingsparathed, som Charlotte Biehl selv benævner som værende altafgørende for virksomheden.

Foto: Bybiehl

 

Nye krav til ledelsen

Pandemien har ifølge Charlotte Biehl også sat nye krav til ledelsen og medført andre behov for kommunikation i virksomheden. Hun påpeger, at den tidligere uformelle kommunikation på kontoret hos Bybiehl blev erstattet af en mere formel kommunikation.

”Vi har taget nye kanaler i brug og blevet langt bedre til løbende at holde vores ansatte orienteret omkring generelle tiltag i virksomheden. En læring vi vil tage med os videre på den anden side af pandemien,” fortæller Charlotte Biehl.

Også vigtigheden i at holde fast i virksomhedens dna er en betydelig pointe, hvor Charlotte Biehl fremhæver bæredygtighed som et vigtigt aspekt i virksomhedens eksistens. Kunderne har reageret positivt på Bybiehls bæredygtige initiativer, og hun både tror og håber, at der efter krisen vil kunne ses en yderligere ændring i forbrugsmønstre og en større velvilje til at handle mere langsigtet og ansvarligt.

Foto: Bybiehl