Skobrandet har siden 1904 designet og produceret sko til børn og voksne. I 2020 etablerede virksomheden en skofabrik i Portugal. Det var et skridt på rejsen mod mere kontrol og transparens i værdikæden og afgørende for, at de i dag kan offentliggøre en ny type regnskab. “Det har været en kæmpe opgave for os at lave vores første klimaregnskab,” fortæller CEO’en.

“Vores ambition er at få flere mennesker til at købe færre og bedre sko. Med bedre sko mener vi langtidsholdbare produceret med godt håndværk og i ordentlige materialer. Og som føles og ser ud på en måde, der giver dig lyst til at bruge dem sæson efter sæson”, fortæller Clara Dawe, bestyrelsesforkvinde hos Angulus og fortsætter: “Det er den ambition, vi udfolder i vores første bæredygtighedsrapport.”

I juni 2023 besluttede søskendeparret Sebastian og Clara Dawe, der sammen ejer og driver Angulus, at klimaregnskab og ESG-rapportering skulle øverst på dagsordenen i virksomheden, selvom der formentlig går nogle år, før lovgivningen rammer virksomheder i deres størrelse:

“Vores holdning er grundlæggende, at social ansvarlighed i hele værdikæden og en kontinuerlig indsats for at mindske vores belastning af klima og miljø er en moralsk forpligtelse, vi har som virksomhed. At det så også i stigende grad er på linje med vores kunders forventninger til os, sætter jo bare to streger under, at det er der vi skal lægge vores kræfter” siger Sebastian Dawe.

Bæredygtighedsrapporten for 2023 indeholder udover et fuldt klimaregnskab for virksomhedens samlede CO2-udledninger i hele værdikæden også virksomhedens ESG- strategi. Her er der fokus på ansvarlige materialevalg, cirkularitet og social ansvarlighed.

Klimaregnskabet skal hjælpe os med at træffe de rigtige valg
“Det har været en kæmpe opgave for os som virksomhed at lave vores første klimaregnskab – eller GHG baseline – som det hedder. Vi har allieret os med virkelig dygtige og ambitiøse folk, og så lovede vi hinanden, at det her handlede om at få det fulde overblik over vores udledninger – ikke at tage den nemme løsning”, siger Sebastian Dawe.

Et fuldt klimaregnskab, der også har Scope 3 med, betyder at man også medregner de CO2-udledninger, der kommer fra produktionen af de materialer, man anvender i sin egen produktion:

“Vi synes, at det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Og det vi er blevet meget klogere på ved at gøre det på den måde er, at der er ret markante forskelle i læders udledninger alt efter hvilke garvningsmetoder, man bruger – og helt ned til de enkelte garveriers procedurer. Det giver os en klar retning for, hvor vi som producent skal sætte ind for at mindske vores udledninger”, fortæller Clara Dawe.

Fokus på materialer, sporbarhed og certificering
Strategien for de kommende år har særligt fokus på at styrke transparens i værdikæden og et styrket fokus på at træffe de rigtige materialevalg ud fra miljø- og klimamæssige hensyn. Derudover er der fokus på produkternes holdbarhed og levetid.

“Lige nu er der ikke et reelt alternativ til læder til den type sko, vi laver. Holdbarheden på nogle af de andre materialer er simpelthen ikke god nok pt. Så selvom deres umiddelbare CO2-udledninger er lavere, risikerer vi at ende vi med at udlede mere CO2, fordi vi oftere skal købe nye sko. Det er ikke den vej, vi ønsker at gå,” fortæller Sebastian Dawe.

Der er imidlertid meget, der kan opnås ved at vælge de rigtige underleverandører og samtidig aktivt arbejde med at påvirke sine leverandører. I 2023 startede skobrandet et samarbejde med Spoor, der leverer læder, der er sporbart hele vejen fra koen på marken til det bliver til en sko, som forbrugeren tager ned fra hylden. 2023 var også året, hvor Angulus overgik til udelukkende at anvende FSC-certificeret rågummi til produktionen af rågummisåler.

“Vi tror på, at eksternt validerede certificeringsordninger er afgørende for, at vi kan være transparente og troværdige i vores kommunikation til omverdenen om, hvordan vi laver sko hos Angulus,” siger Clara Dawe.

Derfor er det også besluttet, at Angulus i efteråret starter processen med at blive B- Corp certificeret. B-Corp certificeringen måler en virksomheds fulde påvirkning på klima, miljø og sociale forhold.

Klimaregnskabets hovedresultater:
• Angulus’ udledninger i scope 1-3 i 2023 var 6.965 ton CO2. 99 procent af udledningerne sker i scope 3, og 95 procent kommer fra de materialer, der bruges til at lave sko.
• Læder er langt den største kilde til CO2-udledninger. 95 procent af udledningerne fra materialeforbruget hos Angulus kommer fra læder.
• CO2-aftrykket for læder varierer med forskellige garvningsmetoder og procedurer på det enkelte garverier.
• Der er et relativt lavt CO2-aftryk i scope 2 (32 tons CO2), hvilket skylde,s at produktionen er 100 procent elektrificeret og har en høj andel af vedvarende energi, bl.a. fra solceller installeret på fabrikken i Portugal.

Foto: Angulus