Konkurrencerådet har netop afgjort to sager, hvor konkurrerende tøjforhandlere på ulovligvis har udvekslet informationer med hinanden. Nu anmeldes sagerne til politiet.

To sager, der drejer sig om ulovlig informationsudveksling blandt tøjforhandlere, er netop blevet afgjort af Konkurrencerådet. Forhandlerne har udvekslet informationer med hinanden om priser, rabatter og mængder i forbindelse med fremtidige udsalg.

I den ene sag har Hugo Boss og Kaufmann udvekslet informationer fra januar 2014 til november 2017. I den anden sag har Hugo Boss og Ginsborg fra december 2014 til april 2018 tilsvarende udvekslet informationer.

”Hugo Boss leverer produkter til henholdsvis Kaufmann og Ginsborg, men er også i konkurrence med de to tøjforhandlere, når der sælges til forbrugerne i detailledet. Det kræver en særlig påpasselighed omkring informationsudveksling. Som leverandør kan der være et naturligt behov for at tale sammen med sine forhandlere, men i den løbende kontakt skal man huske, at man som konkurrent skal agere selvstændigt på markedet og ikke må indgå konkurrencebegrænsende aftaler,” forklarer Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet, og fortsætter:

”Når forhandlere på forhånd informerer hinanden om blandt andet udsalgssortiment og priser, så kan forbrugerne have fået dårligere tilbud, end hvis virksomhederne selv havde sammensat deres udsalg uden kendskab til konkurrentens strategi.”

Hugo Boss er både leverandører og forhandler af beklædningsgenstande af mærket af samme navn i detailhandlen. Ginsborg og Kaufmann har begge Hugo Boss i deres sortiment – men forhandler også beklædning af andre mærker.

Konkurrencerådet har valgt at anmelde begge sager til Statsadvokaten for ’Særlig Økonomisk og International Kriminalitet’ for en strafferetlig forfølgelse. Det vil ske, efter eventuelle ankesager er afgjort.

Foto: Hugo Boss