”Der er ganske enkelt behov for yderligere handling, ellers er et af landets vigtigste eksporterhverv i overhængende fare.” Sådan lyder det fra brancheorganisationen Wear, som opfordrer til akut politisk handling.

Den danske mode-, sports- og tekstilbranche er under massivt pres som følge af Covid-19. Branchen er ramt af utallige butikslukninger, annullerede ordrer, et forsvindende privatforbrug og en udpræget likviditetsmangel.

Modebranchen adskiller sig markant fra andre brancher i det danske erhvervsliv med en eksport på mere end 35 mia. kroner. Nu står branchen til at tabe omkring 20 mia. kroner som følge af Covid-19, og derfor efterspørger brancheorganisationerne Wear og Dansk Mode & Textil yderligere politiske initiativer, som kan hjælpe et presset erhverv.

”Vi sætter pris på, at de danske politikere har handlet hurtigt og igangsat hjælpepakker for at holde hånden under erhvervslivet. Problemet er bare, at de pakker på mange områder rammer skævt i forhold til mode-, sports- og tekstilbranchen, som opererer på en helt anden måde end andre erhverv. Der er ganske enkelt behov for yderligere handling, ellers er et af landets vigtigste eksporterhverv i overhængende fare,” siger Nikolai Klausen, direktør i Wear, der er en brancheorganisation under Dansk Erhverv.

Sidste søndag foreslog Venstre en mere fleksibel model for lønkompensation, som både Nikolai Klausen fra Wear og adm. dirketør i Dansk Mode & Textil, Thomas Klausen, er positive overfor. Dog mener de, at der stadig er behov for yderligere initiativer, hvis nogle af Danmarks vigtigste eksportvarer fortsat skal bidrage positivt til den danske økonomi.

Wear og Dansk Mode & Textil har udarbejdet følgende fælles initiativer:

  1. Skab ’fast track’ til likviditet for at opretholde driften
  2. Forsikring mod driftstab og nedskrivning af varelagre
  3. En mere fleksibel form for lønkompensation
  4. Virksomhedspant

Du kan læse yderligere om alle fire initiativer lige her.