”Når man lægger alderen til side og fokuserer på livsfasen, kan man lettere nå frem til de indsigter, som gør kommunikation mere vedkommende og rammende,” siger Anne Glad Wagner blandt andet om livsfasemodellen som segmenteringsværktøj. Ny bog giver indsigt i, hvordan du rammer netop din målgruppe endnu mere skarpt. 

Hvordan segmenterer du dine målgrupper?

Alder som segmenteringsvariabel er en af de mest simple og mest gængse. Den er til at arbejde med i relation til store mængder data, men den er ikke specielt retningsvisende, når det kommer til at se på forbrug gennem livet.

En kvinde på 27 år kan eksempelvis befinde sig i flere forskellige livsfaser: studerende, gravid, nybagt mor med små børn eller mor til en tumling. Hendes livsfase siger meget mere om hendes forbrug end hendes alder – og derfor er livsfaser et yderst relevant segmenteringsværktøj.

For hvornår er man ung, og hvornår er man gammel? Der ligger mange uklare faktorer gemt bag alder som segmenteringsvariabel. Alder udgøres nemlig både af den kronologiske, den biologiske, den psykologiske og den sociale alder. Stemmer den kronologiske alder overens med den mentale, og hvad så, hvis den ikke gør? Hvordan rammer man så den 45-årige kvinde med sin markedsføring?

Livsstilseksperten Anne Glad Wagner er en af de personer, der, i stedet for udelukkende at have kigget på alder, har benyttet sig af livsfasemodellerne, og som er svært begejstret for dem.

”Når man lægger alderen til side og fokuserer på livsfasen, kan man lettere nå frem til de indsigter, som gør kommunikation mere vedkommende og rammende – og i bedste fald kan det føre til produktudvikling og merværdi for både forbrugere og producenter.”

Således skriver livsstilseksperten blandt andet i forordet til pej gruppens nye bog Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug.

Grundtanken i livsfasemodellen er, at den menneskelige udvikling kan opfattes som en proces, der kan opdeles i en række faser, og at det er overgangene mellem faserne, der er den udløsende faktor for forbrug.

Du kan læse og lære meget mere om livets 17 forbrugsfaser i pej gruppens nye bog Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug. Bogen er skrevet af pej gruppens ejer og direktør, Louise Byg Kongsholm, og indeholder udover ovenstående også flere eksterne bidrag.

Læs mere om bogen her.