I en afstemning blandt FDIHs medlemmer om sammenlægning med Dansk Erhverv var svaret et klart ja. Ambitionerne for fremtiden er fastlagt.

I august 2020 kom det frem, at FDIH og Dansk Erhverv arbejdede på en fusion. En fusion, som nu endeligt er godkendt.

På en generalforsamling den 22. september 2020 var FDIHs medlemmer samlet for at stemme om fusionen med Dansk Erhverv. 130 af FDIHs medlemmer var repræsenteret, og hele 127 stemte for, mens kun to stemte imod og en stemte blankt.

Med fusionen er ambitionen at skabe handels- og serviceerhvervenes stærkeste stemme inden for digital handel.

”Jeg er superglad for, at fusionen nu er gået igennem. Vi samler de absolut stærkeste kræfter inden for onlinehandel ét sted, og det vil i dén grad styrke Dansk Erhverv. Det vil komme vores medlemmer til gode, fordi de vil få den bedste rådgivning, den bedste interessevaretagelse og i det hele taget de bedste forudsætninger for at få skabt stærke og konkurrencedygtige rammer for dansk onlinehandel. Vi må i den ligning heller ikke glemme, at det arbejde også vil komme hele samfundet til gode. Det er simpelthen ren win-win-win,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

På grund af fusionen vil FDIH ændre navn og fremadrettet hedde Dansk Erhverv Digital Handel med Niels Ralund som e-handelsdirektør.

”Det bliver en spændende udfordring, som jeg glæder mig til at kaste mig over. Alle, som kender mig, ved, at jeg gerne arbejder solen sort for at sikre de bedste rammer for e-handel i Danmark. Det har vi gjort i FDIH i over 20 år. Nu glæder jeg mig sammen med medarbejderne i FDIH til at fortsætte det arbejde sammen med de nye kolleger i Dansk Erhverv,” siger Niels Ralund.

Foto: Børsbygningen, Dansk Erhverv