Som et led i at styrke sin kapacitet og komme endnu tættere på sine europæiske kunder vil Bestseller i de kommende år opføre et højteknologisk logistikcenter i Lelystad i Holland.

Med opførelsen af et højteknologisk logistikcenter i Holland vil Bestseller tage et stort skridt i udvidelsen af modevirksomhedens europæiske forsyningskæde.

”Vi har store ambitioner, hvilket dette projekt understreger, og vi er meget glade for, at vi får mulighed for at bygge fremtidens logistikcenter på den helt rigtige placering. Logistik har aldrig været vigtigere for virksomheder, hvilket de seneste måneder i den grad har understreget og synliggjort. Og vi kommer til at tage endnu et kvantespring med dette,” siger Thomas Børglum Jensen, finansdirektør i Bestseller, i en pressemeddelelse.

Bestseller har valgt byen Lelystad vest for Amsterdam som lokationen for det nye logistikcenter, som forventes at blive på omkring 100.000 kvadratmeter.

”Vi har i de senere år oplevet et stigende kapacitetsbehov i vores forsyningskæde, og vi har fundet en optimal placering til et center, som kan styrke hele vores samlede logistik. Derfor investerer vi også ambitiøst og bygger et lager, der skal være banebrydende i sin teknologi og fremsynethed. Det bliver en væsentlig milepæl for vores fremtidige ambitioner og vækst,” fortæller Thomas Børglum Jensen.

Området, hvor logistikcenteret bliver opført, er kendetegnet ved en stærk infrastruktur i form af blandt andet en havneterminal, der kan spare vejnettet for lastbiltrafik. Bestseller forventer at ansætte mere end 250 medarbejdere, der både vil omfatte højtspecialiserede ingeniører, elektrikere og eksperter inden for logistik og supply chain.

Bestseller forventer, at det nye logistikcenter kan være klar til brug i 2025-2026.