Genstartsteamet for mode- og tekstilbranchen har netop afsluttet arbejdet med deres forslag til, hvordan den danske modeeksport igen skal komme op i gear. Se her, hvilke initiativer de foreslår regeringen.

Mode- og tekstilbranchen har i de seneste år været en branche i vækst. Fra 2015 til 2018 er eksporten af dansk mode gennemsnitligt steget med 1,5 mia. kroner om året. En undersøgelse fra Dansk Mode & Textil viser imidlertid, at 2019 var det første år, hvor beklædningsbranchens samlede omsætning faldt.

Branchen er et af de erhverv, der tidligst mærkede til konsekvenserne af Covid-19 i form af annullerede ordrer, generel tilbagegang i privatforbruget, udfordringer med adgang til materialer samt lukkede indkøbscentre og tomme lufthavne, hvor mange af erhvervets butikker er placeret.

Modebranchen var et særligt sårbart erhverv for nedlukningen og opbremsningen i privatforbruget, da det er præget af, at nye kollektioner og design sættes i gang ét år, før de sælges i butikkerne. Derudover er varerne sæsonaktuelle, hvilket gør det sværere at afsætte uden for sæsonen.

 

Genstartsteam vurderer særlig sårbarhed for bølge to af Covid-19

Erhvervsministeriet oprettede forskellige genstartsteams i midten af august, som skulle nedsætte forslag til, hvordan man sætter gang i den danske eksport igen. Her blev et særligt udvalg af aktører i mode- og tekstilbranchen sat sammen til at komme med forslag til løsninger på problemet for modebranchen. Disse er netop blevet offentliggjort.

“Det har været en kort og meget intens proces. Vi startede i slutningen af august med vores første møde, og så vi har mødtes tre gange. Det fede ved at have sådan en kort proces er, at alle i mit team har været ret fokuserede. Alle vil gerne komme med et godt resultat, og jeg havde nogle ret stramme retningslinjer på mødet – det har været meget struktureret, og vi har været meget fokuserede på at løse opgaverne. Der har ikke været så meget udenomssnak, hvilket kommer til udtryk i vores forslag: Seks meget korte og klare anbefalinger, hvor vi fokuserer på det, vi kan gøre i morgen, samt hvordan vi gør det bedst muligt, så dansk mode bliver kendt ude i verden som noget stærkt og bæredygtigt,” fortæller Frederikke Antonie Schmidt, der er kreativ direktør og stifter af skovirksomheden Roccamore, og som har været formand for genstartsteamet.

Teamet har i udarbejdelsen foretaget en undersøgelse, der viser, at 70 procent af virksomhederne inden for mode- og tekstilbranchen under Covid-19 i nogen eller i høj grad har oplevet udfordringer med logistik, produktion og leverandører. Virksomhederne påpeger særligt, at udfordringerne var forårsaget af ind- og udenlandske restriktioner, såsom nedlukninger, grænselukninger og forsamlingsforbud, ligesom også et pres på likviditeten har været en udfordring – og fortsat vil være det, hvis der kommer en anden bølge af Covid-19.

Det er genstartsteamets vurdering, at mode- og tekstilvirksomheder er meget sårbare overfor en bølge to af Covid-19, da de har meget likviditet bundet til produktion og varelagre. De bliver derfor ramt som det første, når og hvis salget igen bremser op.

 

Forslag underbygges af tal fra Dansk Mode & Textil

Dansk Mode & Textil har løbende undersøgt deres medlemmers udfordringer under Covid-19 fra april 2020 og frem. Undersøgelsens svar fremgår i genstartsteamets rapport over situationen for danske mode- og tekstilvirksomheder, da det er med til at danne grundlaget for genstartsteamets forslag til initiativer, der skal være med til at genstarte den danske modeeksport.

Nedenfor listes et udsnit af de udfordringer, som Dansk Mode & Textil har lokaliseret gennem sin undersøgelse blandt deres medlemmer:

  • Virksomhederne i modebranchen har et optimistisk syn på fremtiden, da omsætningsfaldet ikke har været så markant som først frygtet
  • 15 procent af virksomhederne i modebranchen forventer, at de vil opleve alvorlige likviditetsproblemer, når hjælpepakkerne er ophørt, og moms og skat skal tilbagebetales
  • 47 procent af virksomhederne i modebranchen har afskediget medarbejdere som følge af Covid-19 i første halvår af 2020 – 32 procent forventer, at de er nødsaget til at afskedige flere medarbejdere i andet halvår af 2020
  • Modevirksomheder har oplevet en vækst i onlinehandel

Genstartsteamet anslår på baggrund af opgørelser fra Dansk Mode & Textil et scenarie med en tilbagegang i branchens samlede omsætning på 10-15 procent, hvilket svarer til en nedgang på 4,6 – 6-9 mia. kroner.

Genstartsteamets undersøgelse viser endvidere, at 74 procent af virksomhederne har oplevet et fald i eksporten under Covid-19. Undersøgelsen fra Dansk Mode & Textil viser, at den samlede eksport for mode- og tekstilbranchen ligger 14,4 procent under niveauet i samme periode sidste år. Hvis 2020 ender med en samlet eksporttilbagegang på samme niveau som det nuværende, vil danske modevirksomheder have mistet 4,5 mia. kroner i eksport alene.

 

Eksportudfordringer samt klima- og miljømæssige udfordringer

Mode- og tekstilbranchen har gennem mange år været en branche præget af fundamentale udfordringer med klima- og miljøbelastning, og disse udfordringer er ikke blevet mindre under Covid-19.

Et globalt overforbrug af tøj og tekstiler samt ressourcetunge produktionsmetoder har betydet, at tøj- og tekstilbranchen udgør den fjerde største kilde til miljøbelastning. Samtidig ligger tekstiler på en femteplads over de mest belastende forbrugsgoder med et europæisk forbrug af tekstiler, fremgår det i rapporten.

Under Covid-19 blev ovenstående gjort endnu tydeligere med tøjlagre, der hobede sig op i lagerhaller, og forbrugere, der fra den ene dag til den anden ændrede forbrugsmønster fra beklædning og fodtøj til fordel for mere hjemlige behov.

Krisen har desuden været med til at belyse de store udfordringer, der er i leverandørkæden inden for mode- og tekstilbranchen, hvor produktionslande som Bangladesh blev hårdest ramt af nedgangen i det globale forbrug.

Det er genstartsteamets vurdering, at en omstilling af branchen mod bæredygtighed er afgørende for både at bidrage positivt til at mindske klima- og miljøbelastningen på globalt plan og samtidig sikre, at dansk mode og tekstil fremover vil have en styrkeposition. Genstartsteamets undersøgelse viser også, at der generelt er en positiv tilgang til grøn omstilling blandt virksomhederne, og at et øget fokus på bæredygtighed kan være en vigtig nøgle til at genoprette dansk eksport. 85 procent af virksomhederne mener, at det vil forbedre virksomhedens konkurrencemuligheder at øge fokus på bæredygtighed, og 76 procent mener, at de har taget aktive bæredygtige initiativer i produktionen.

Det er altså ud fra ovenstående, at genstartsteamets forslag til initiativer, der skal fremme dansk modeeksport, er blevet udarbejdet. Se herunder, hvilke forslag de er kommet med:

  • Taskforce for bæredygtig mode og tekstil

  • Forskning og udvikling i mode- og tekstilbranchen

  • Innovation og digital omstilling af dansk mode og tekstil

  • Statslig garantidækning for eksportkreditforsikring

  • Grøn matchfinansieringsordning

  • International markedsføring af dansk mode og tekstil

“Jeg håber, at vores anbefalinger er lette at gå til i og med, at der kun er seks anbefalinger. Jeg forventer, at de bliver taget seriøst, men jeg forventer også, at de anbefalinger, der vejer tungest, er dem, som regeringen vælger at gå med, fordi det kommer til at gøre en forskel. Men det er også lidt svært, fordi hvert genstartsteam sidder og råber højt for hver deres branche. Og der er selvsagt nogle brancher, der er endnu hårdere ramt en mode- og tekstilbranchen. Så der vil være nogle, der får mere opmærksomhed, men modebranchen er immervæk også en tung spiller for den danske eksport,” lyder det fra Frederikke Antonie Schmidt om forventningerne til modtagelsen af anbefalingerne.

Til hvilken effekt genstartsteamet forventer at forslagene har, når først de bliver implementeret, er svaret:

“Profit. Jeg håber, at Danmark kan stå sammen om at lægge en bæredygtig strategi. At vi kan skubbe til en proces, hvor alle danske virksomheder inden for modebranchen tager stilling til, hvordan de kan gøre virksomheden så bæredygtig og tage så meget ansvar som muligt. Hvis det lykkedes, så vil Danmark – og den danske modebranche – få en first-mover-position i omverdenen, og det skal være med til at skabe profit. Det vil være en kæmpestor konkurrencefordel,” afslutter hun.

Foto: Pexels