I august 2020 har forbrugerne ikke høje forventninger til Danmarks økonomiske situation. Forbrugertillidsindikatoren falder, og forbrugerne mener ikke, at det er tid til at købe større forbrugsgoder.

I de netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fremgår det, at forbrugertilliden for august måned 2020 ligger på minus 5,5. Tilliden er dermed faldet i forhold til juli måned 2020, hvor den lå på minus 2,9. Forbrugertilliden er en indikator på den danske befolknings syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 5,3, og resultatet for august lægger sig derfor tæt op ad gennemsnittet.

”Den faldende forbrugertillid skyldes hovedsageligt faldet i forbrugernes forventning til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag, samt deres vurdering af Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden,” lyder det fra Danmarks Statistik.

Som i foregående måneder vurderer forbrugerne, at Danmarks økonomiske situation er dårligere end sidste år. Med et minus på 29,0 er indikatoren således en del lavere end gennemsnittet på 23,8 for de seneste seks måneder.

Yderligere mener forbrugerne, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren for anskaffelse af større forbrugsgoder ligger på minus 7,6, hvilket en lidt lavere end gennemsnittet for det seneste seks måneder, som ligger på 10,2.

Trods forbrugernes overordnede negative forventninger, er der dog et lyspunkt. Familierne økonomiske situation i dag bliver – som foregående måneder – vurderet til at være bedre end for et år siden. I august ligger indikatoren på 3,1. Indikatoren i august er dermed lidt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som ligger på 4,5. Dog forventer forbrugerne, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag.

 

Foto: Unsplash