Ligesom dagene tiltager med flere lyse timer, tyder forbrugertilliden også på begyndende bedre tider.

Det er helt klassisk: Vi er på vej mod lysere tider, så humøret får et nøk opad. Om det er lyset eller en generel samfundsopfattelse er svært at sige, men i hvert fald er forbrugertilliden i bedring. Den er i februar oppe på minus 25,9, hvor den til sammenligning var på minus 26,1 i januar. Det viser en ny analyse fra Danmark Statistik. Forbrugertilliden for februar er også væsentligt over gennemsnittet for det seneste halve år, der er på minus 29,9.

Stigningen findes primært i forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med sidste år. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Det går bedre for Danmark

Hvis vi zoomer ind på Danmarks økonomiske situation i februar 2022, blev denne vurderet bedre, end vi ser i år. Men februar 2022 var også en analyse foretaget lige inden, at Rusland invaderede Ukraine. Der er dog stadig positive meldinger i analysen, for indikatoren viser, at vurderingen af Danmarks økonomiske situation er i bedring for fjerde måned i træk. Den ligger nu på minus 49,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er noget lavere og ligger på minus 56,8.

Forsigtig optimisme til familiens økonomi

Ligesom danskernes vurdering til landets økonomiske situation, er også vurderingen af familiens økonomiske situation i dag værre end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 27, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er på minus 29,7 og derved lavere.

Analysen fra Danmarks Statistik viser, at forventningerne til familiens økonomiske situation om et år er steget en smule siden sidste måned. I februar ligger denne således på minus 0,3, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger end del lavere på minus 5,8.

Optimismen har sine begrænsninger

De danske forbrugere er, trods forsigtig optimisme, dog stadig forbeholdne. Det gælder blandt andet ved køb af større forbrugsgoder. Her vurderer forbrugerne fortsat, at det er en dårlig ide at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 41,8. Det samme gælder vurderingen af prisniveauet. Forbrugerne oplever, at priserne i dag er noget højere end for et år siden. Indikatoren ligger i februar på 63,1, som dog er en smule højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, der er på 68,9.

Og sidst, men ikke mindst, forventer forbrugerne stigende arbejdsløshed. I februar ligger indikatoren på 28,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 26,8.

Foto: Unsplash